Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Świadczenie usługi niezwłocznego umieszczania rozkładów jazdy przekazywanych przez MZDiT w Częstochowie, reprezentujący Gminę Częstochowa na słupkach przystankowych

OGŁOSZENIE 28 grudnia 2015
SIWZ 28 grudnia 2015
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 22 stycznia 2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi zamieszczania, edytowania, usuwania rekordów na IGD dłużników zalegających z opłatami za jazdę bez ważnego biletu

OGŁOSZENIE 16 grudnia 2015
SIWZ 16 grudnia 2015
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 15 stycznia 2016

Przedmiotem zamówienia są usługi telekomunikacyjne w ramach telefonii komórkowej
i stacjonarnej.

OGLOSZENIE 18 listopada 2015
SIWZ 18 listopada 2015
WYJASNIENIE I MODYFIKACJE - 1 24 listopada 2015
WYJASNIENIA I MODYFIKACJE - 2 04 grudnia 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 15 grudnia 2015

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na zimno” ogumienia autobusowego dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE 28 października 2015
SIWZ 28 października 2015
MODYFIKACJA 1 18 listopada 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 25 listopada 2015

Zakup i dostawagazów technicznych wraz z dzierżawą butli.

OGŁOSZENIE 22 października 2015
SIWZ 22 października 2015
Modyfikacja 1 06 listopada 2015
Wynik postępowania 26 listopada 2015

 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne naprawy automatycznych skrzyń biegów ZF i VOITH do autobusów eksploatowanych w MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 25 września 2015
SIWZ 25 września 2015
WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE 1 09 października 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 04 listopada 2015

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPK w Częstochowie Sp. z o.o. wykonujących prace na otwartej przestrzeni w okresie zimowym od 2 listopada 2015 do 31 marca 2016 r.

OGŁOSZENIE 23 września 2015
SIWZ 23 września 2015
Informacja o wyniku postępowania 15 października 2015

ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ PONIŻEJ 3,5 t

OGŁOSZENIE 22 września 2015
SIWZ 22 września 2015
WYJAŚNIENIA i MODYFIKACJE 1 05 października 2015
SIWZ - MODYFIKACJA 05 października 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 21 października 2015

ZAKUP I DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ SZLIFIERKI MAGNETYCZNEJ DO PŁASZCZYZN

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 22 września 2015
SIWZ 22 września 2015
WYJAŚNIENIE 1 05 października 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 27 października 2015

Wykonanie przebudowy pomieszczeń hali głównej Oddziału Zajezdni Tramwajowej MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE 13 sierpnia 2015
SIWZ 13 sierpnia 2015
MPK HALA_R1 13 sierpnia 2015
MPK HALA_R2 13 sierpnia 2015
MPK HALA_R3 13 sierpnia 2015
MPK przedmiar robót branża budowlano sanitarna 13 sierpnia 2015
MPK przedmiar robót branża elektryczna 13 sierpnia 2015
MPK hala TTZ - ekspertyza techniczna 13 sierpnia 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 30 września 2015

Wykonanie remontu toalet w budynku typu NRD należącym do MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE 10 sierpnia 2015
SIWZ 10 sierpnia 2015
PROJEKT ARANŻACJI 10 sierpnia 2015
Przedmiar robót branża budowlano sanitarna 10 sierpnia 2015
Przedmiar robót branża elektryczna 10 sierpnia 2015
RYS NR 1 10 sierpnia 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 18 września 2015

Wykonanie remontu toalet w budynku typu NRD należącym do MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE 16 lipca 2015
SIWZ 16 lipca 2015
PROJEKT ARANŻACJI 16 lipca 2015
Przedmiar robót branża budowlano sanitarna 16 lipca 2015
Przedmiar robót branża elektryczna 16 lipca 2015
RYS NR 1 16 lipca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE 10 sierpnia 2015

Wykonanie przebudowy pomieszczeń hali głównej Oddziału Zajezdni Tramwajowej MPK w Częstochowie Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14 lipca 2015
SIWZ 14 lipca 2015
MPK HALA_R1 14 lipca 2015
MPK HALA_R2 14 lipca 2015
MPK HALA_R3 14 lipca 2015
MPK przedmiar robót branża budowlano sanitarna 14 lipca 2015
MPK przedmiar robót branża elektryczna 14 lipca 2015
MPK hala TTZ - ekspertyza techniczna 14 lipca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA - UNIEWAŻNIENIE 13 sierpnia 2015

Zakup i sukcesywna dostawa do magazynu Zamawiającego fabrycznie nowej odzieży roboczej, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie o zamówieniu 13 lipca 2015
SIWZ 13 lipca 2015
Wyjaśnienie 1 28 lipca 2015
Wynik postępowania 28 sierpnia 2015

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 20 000 sztuk kart elektronicznych

Ogłoszenie 06 lipca 2015
SIWZ 06 lipca 2015
Wyjaśnienie 1 13 lipca 2015
Wynik postępowania 29 lipca 2015

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu przebudowy układu zasilania z 6kV na 15kV dla stacji energetycznej zlokalizowanej na ulicy Źródlanej w Częstochowie.

OGŁOSZENIE 02 lipca 2015
SIWZ 02 lipca 2015
SPECYFIKACJA -zmiana zasilania 02 lipca 2015
PRZEDMIAR ROBÓT - zmiana zasilania 02 lipca 2015
Linia kablowa nN 02 lipca 2015
Linia kablowa Sn 02 lipca 2015
Dobór rozliczeniowego układu pomiarowego 02 lipca 2015
Stacja transformatorowa 02 lipca 2015
MODYFIKACJA 1 13 lipca 2015
ZGŁOSZENIE ROZBIÓRKI STACJI TRANSFORMATOROWEJ 13 lipca 2015
WYJAŚNIENIE 1 16 lipca 2015
ZAŁĄCZNIK DO ZGŁOSZENIA WYBURZENIA BUDYNKU 16 lipca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 28 lipca 2015

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o.o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, 3 810 ton oleju napędowego, w tym do 630 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”, w przypadku spadku temperatury powietrza poniżej -20 stopni Celsjusza

Ogłoszenie 09 czerwca 2015
SIWZ 15 czerwca 2015
Wyjaśnienie 1 02 lipca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 30 lipca 2015

Świadczenie usługi regularnego (każdego dnia w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób, pracowników MPK w Częstochowie Sp. z o.o. autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dn. 20.06. 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) z/do siedziby Zamawiającego przy al. Niepodległości 30

OGŁOSZENIE 03 czerwca 2015
SIWZ 03 czerwca 2015
Informacja o wyborze oferty 25 czerwca 2015

BUDOWA, KONFIGURACJA, WDROŻENIE I URUCHOMIENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM KLASY ERP, ZWANEGO DALEJ SYSTEMEM WRAZ Z DOSTAWĄ OPROGRAMOWANIA I UDZIELENIEM LICENCJI, DOSTAWĄ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ, PRZEPROWADZENIEM SZKOLEŃ I MIGRACJA DANYCH

Ogłoszenie o zamówieniu 27 maja 2015
SIWZ 27 maja 2015
Wymagania funkcjonalne - arkusz kalkulacyjny - do SIWZ 27 maja 2015
Wyjaśnienia (zestaw 1 i 2) - zmiana terminu składania ofert 17 czerwca 2015
Wyjaśnienia (zestaw 3) 17 czerwca 2015
Wyjaśnienia (zestaw 4) 18 czerwca 2015
Wyjaśnienia (zestaw 5 i 6) 30 czerwca 2015
Wyjaśnienia (zestaw 7 i 8), modyfikacje - zmiana terminu składania ofert 21 lipca 2015
Wyjaśnienia (9, 10, 11, 12) 28 lipca 2015
Ujednolicona SIWZ 28 lipca 2015
Wyjaśnienia 24 sierpnia 2015
Modyfikacja - UWAGA !!! Zmiana terminów 31 sierpnia 2015
Wyjaśnienia 03 września 2015
Wynik postępowania 09 października 2015

Zakup i dostawa 3 sztuk fabrycznie nowych, 12 metrowych niskopodłogowych autobusów miejskich, jednoczłonowych, jednego producenta i typu

OGŁOSZENIE 29 kwietnia 2015
SIWZ 04 maja 2015
Wyjaśnienie 1 21 maja 2015
Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 21 maja 2015
Wynik postępowania 02 lipca 2015

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu przebudowy hali D Zajezdni autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie

OGŁOSZENIE 24 kwietnia 2015
SIWZ 24 kwietnia 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU BUDOWLANE 24 kwietnia 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INST. ELEKTRYCZNE 24 kwietnia 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INST. WENTYLACJI 24 kwietnia 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU OCIEPLENIE I DACH 24 kwietnia 2015
WYJAŚNIENIE 1 12 maja 2015
UZUPEŁNIENIE - DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INSTALACJA ODGROMOWA - PRZEDMIAR ROBÓT 12 maja 2015
ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 15 maja 2015
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJE 2 18 maja 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 02 czerwca 2015
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY 12 czerwca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 26 czerwca 2015

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa metanowego, przeznaczonego  do zasilania autobusów i innych pojazdów z silnikiem na CNG i dostarczanego przez okres minimum około 10 lat, najpóźniej od 01 grudnia 2015 r. do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej 16 000 000 Nm3

Ogłoszenie o zamówieniu 21 kwietnia 2015
SIWZ 27 kwietnia 2015
Wyjaśnienie 1 13 maja 2015
Wyjaśnienie 2 20 maja 2015
Ogloszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 20 maja 2015
Ogloszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 2 25 maja 2015
Wyjaśnienie 3 25 maja 2015
Wyjaśnienie 4 27 maja 2015
Wyjaśnienie 5 03 czerwca 2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE TERMINU !!! 15 czerwca 2015
Ogloszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie 15 czerwca 2015
Wyjaśnienie 6 18 czerwca 2015
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 24 czerwca 2015
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 07 lipca 2015
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 21 lipca 2015

Zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu samowyładowczego o dopuszczalnej masie całkowitej poniżej 3,5 t

OGŁOSZENIE 14 kwietnia 2015
SIWZ 14 kwietnia 2015
WYJAŚNIENIE 1 24 kwietnia 2015
Wynik postępowania 27 maja 2015

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu inwestycji pod nazwą „Wykonanie przebudowy hali D Zajezdni Autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG”

OGŁOSZENIE 13 marca 2015
SIWZ 13 marca 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU BUDOWLANE 13 marca 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INST. ELEKTRYCZNE 13 marca 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INST. WENTYLACJI 13 marca 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU OCIEPLENIE I DACH 13 marca 2015
WYJAŚNIENIE 1 18 marca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 19 maja 2015

Zakup i sukcesywna dostawa 25 000 kg płynu niskokrzepnacego do układów chłodzenia do autobusów

Ogłoszenie 02 marca 2015
SIWZ 02 marca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 25 marca 2015

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu przebudowy hali D Zajezdni autobusowej w celu dostosowania jej do obsługi autobusów hybrydowych – zasilanych gazem CNG, zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie

OGŁOSZENIE 26 lutego 2015
SIWZ 26 lutego 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU BUDOWLANE 26 lutego 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INST. ELEKTRYCZNE 26 lutego 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU INST. WENTYLACJI 26 lutego 2015
DOKUMENTACJA DO PRZETARGU OCIEPLENIE I DACH 26 lutego 2015
WYJAŚNIENIA I MIDYFIKACJA 1 04 marca 2015
WYJAŚNIENIA 2 17 marca 2015
ZAMKNIĘCIE POSTĘPOWANIA 13 kwietnia 2015

 Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa paliwa metanowego, przeznaczonego  do zasilania autobusów i innych pojazdów z silnikiem na CNG i dostarczanego przez okres minimum około 5 lat, najpóźniej od 01 grudnia 2015 r. do momentu osiągnięcia całkowitej wielkości dostaw nie przekraczającej 8 000 000 Nm3.

Ogłoszenie 02 stycznia 2015
Sprostowanie ogłoszenia 07 stycznia 2015
SIWZ 07 stycznia 2015
sprostowanie ogłoszenia 2 12 stycznia 2015
ogłoszenie 12 stycznia 2015
Wyjaśnienie 1 03 lutego 2015
Wyjaśnienie 2 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 06 lutego 2015
Sprostowanie ogłoszenia 3 06 lutego 2015
Wyjaśnienie 3 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 19 lutego 2015
Sprostowanie ogłoszenia 4 19 lutego 2015
Wyjaśnienie 4 - Uwaga zmiana terminów !!! 25 lutego 2015
Sprostowanie ogłoszenia 25 lutego 2015
Wyjaśnienie 5 04 marca 2015
Wyjaśnienie 6 09 marca 2015
WYNIK POSTĘPOWANIA 09 kwietnia 2015