Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Częstochowska Karta Miejska

 
Częstochowska Karta Miejska jest nowoczesną i estetyczną plastikową kartą elektroniczną z zatopionym chipem elektronicznym. Przypommina kartę, którą większość z nas już posiada korzystając z bankomatu lub płacąc za zakupy w sklepie. Jej obsługa jest bardzo prosta - wystarczy ją zbliżyć do kasownika. Jest przyjazna dla użytkownika i niemożliwa do podrobienia. Jej trwałość jest przewidywana na min. 10 lat.
 
Poniżej przykład czytnika i wyglądu karty elektronicznej:
 

Wraz z Częstochowską Kartą Miejską funkcjonuje Elektroniczny System Informacji Pasażerskiej. Dla ułatwienia orientacji w czasie przejazdu nazwy przystanków są zapowiadane przez lektora  i wyświetlane na specjalnej tablicy elektronicznej.

Takie połaczenie to:

  • wygoda dla pasażerów i komfort podróży,
  • bezpieczeństwo użytkowania biletu i bieżąca informacja o trasie przejazdu,
  • łatwość obsługi i prostota opłat za przejazd.

Częstochowska Karta Miejska jest nośnikiem biletów elektronicznych komunikacji miejskiej a nie biletem. Wydaje ją MPK w Częstochowie Sp. z o. o.

Wykaz punktów składania wniosków i odbioru Częstochowskiej Karty Miejskiej:
1. siedziba MPK - ul. Al. Niepodległości 30,
2. punkt sprzedaży biletów - pl. Daszyńskiego,
3. punkt sprzedaży biletów - ul. Fieldorfa (pętla tramwajowa),
4. punkt sprzedaży biletów - ul. Al. Wolności 27 (C.H. K3Center przy Dw. Główny PKP),
5. punkt sprzedaży biletów - Al. NMP 24, Kamienica Kupiecka (wejście od ul. Kościuszki),
6. punkt sprzedaży biletów - ul. Brzozowa 2/8, P.C.H.U. Jagiellończycy.

Pierwsza karta elektroniczna imienna wydawana jest bezpłatnie, natomiast w przypadku jej uszkodzenia lub zagubienia należy wyrobić duplikat, za który pobierana jest opłata manipulacyjna w wysokości 15,00 zł. Wszystkie karty wydawane bezpłatnie są własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A.

Za wydanie karty elektronicznej na okaziciela pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 15,00 zł. Zwrotu nieuszkodzonej karty elektronicznej na okaziciela oraz odbioru kaucji można dokonać w dowolnym punkcie sprzedaży biletów prowadzonym przez  Miejkie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A.

Na kartę elektroniczną doładować można  elektroniczną portmonetkę i bilet okresowy.  Karta elektroniczna umożliwia doładowanie i posiadanie tych biletów jednocześnie.

WAŻNE!
Pasażerowie korzystający z biletów jednorazowych nie mają obowiązku posiadania karty elektronicznej. Dla tych pasażerów podróż autobusami i tramwajami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. odbywa się na zasadach opisanych w "Regulaminie Usług Przewozowych" i "Ulgach w opłatach za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej".

Rozróżnia się następujące rodzaje kart elektronicznych:

a) na okaziciela  -  będącą nośnikiem biletów normalnych,
b) imienną ze zdjęciem (aktualnym) lub bez zdjęcia - będącą nośnikiem biletów normalnych, ulgowych lub bezpłatnych.

Doładowanie biletów elektronicznych normalnych bądź ulgowych odbywa się we wszystkich punktach sprzedaży MPK łącznie ze stacjonarnymi automatami biletowymi, natomiast bilety elektroniczne bezpłatne aktualizować można jedynie w siedzibie Operatora.

Zobacz mapę biletomatów i punktów sprzedaży

Jak posługiwać się Częstochowską Kartą Miejską?

Po wejściu do pojazdu należy kartę z doładowanym biletem elektronicznym zbliżyć na odległość ok. 5 cm do jednego z kasowników zbliżeniowych. Zabrzmi wtedy pojedynczy krótki sygnał dźwiękowy.

Jeżeli na karcie będzie zpisany bilet okresowy na wyświetlaczu kasownika pojawi się komunikat: "Zarejestrowano" oraz data, do kiedy bilet jest ważny.

W przypadku korzystania z elektronicznej portmonetki na wyświetlaczu kasownika pojawi się komunikat: "Zarejestrowano" oraz ilość pozostałych środków do wykorzystania. Bilet został skasowany.

Długi ciągły sygnał dźwiękowy oznacza, że karta jest nieważna lub uszkodzona. Na wyświetlaczu pojawi się komunikat: "Bilet nieważny". Należy wtedy niezwłocznie zakupić bilet jednorazowy u kierującego pojazdem lub mobilnym automacie biletowym.

Jeżeli masz ważny bilet, a nie możesz skasować karty lub odczytasz inny komunikat niż "Zarejestrowano", zgłoś ten fakt u kierującego pojazdem. W tym przypadku możesz kontynuować podróż.

Reklamacje dotyczące nieprawidłowości działania karty można składać w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. przy Al. Niepodległości 30, pokój nr 10.


Sprawdzanie ważności biletu elektronicznego

  1. Naciśnij trzeci przycisk  na kasowniku elektronicznym.
  2. Po zwolnieniu przycisku zbliż kartę do miejsca wskazanego na kasowniku.
  3. Na wyświetlaczu kasownika elektronicznego zobaczysz datę, do kiedy bilet jest ważny lub w przypadku elektronicznej portmonetki pozostała kwota do wykorzystania