Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Przetargi
Na podstawie regulaminu

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości taboru tramwajowego i autobusowego

OGŁOSZENIE 04 marca 2020
SIWZ 04 marca 2020
Wyjaśnienie 1 09 marca 2020
Informacja z otwarcia ofert 12 marca 2020
Informacja o wyniku postepowania 27 marca 2020

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi niezwłocznego zamieszczania rozkładów jazdy na przystankach, przekazywanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (MZDiT) reprezentujący Gminę Częstochowa.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 11 grudnia 2019
SIWZ 11 grudnia 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08 stycznia 2020
Informacja o wyniku postępowania 20 stycznia 2020

Świadczenie usługi ubezpieczenia:

1)     obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2018, poz. 473 z późn. zm.);

2)     dobrowolnego AC dla pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

3)     dobrowolnego NNW kierowcy i pasażerów pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

Ogłoszenie 24 października 2019
SIWZ 24 października 2019
Zaświadczenia o szkodowości 24 października 2019
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia - edycja 24 października 2019
Wyjaśnienia 1 31 października 2019
Wyjaśnienia 2 05 listopada 2019
Wyjaśnienie 3 06 listopada 2019
Informacja z otwarcia ofert 08 listopada 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18 listopada 2019