Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Przetargi
Na podstawie regulaminu

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla potrzeb MPK w Częstochowie Sp. z o.o., Sprawa RZI.26.42.2018

SIWZ 23 listopada 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 23 listopada 2018
WYJAŚNIENIE 1 30 listopada 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10 grudnia 2018

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na gorąco” w technologii MICHELIN REMIX ogumienia autobusowego (ze wzmocnieniem bocznym) dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.,

OGŁOSZENIE 13 listopada 2018
SIWZ 13 listopada 2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 05 grudnia 2018