Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Na podstawie regulaminu

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon do autobusów dla potrzeb Spółki

Ogłoszenie 12 kwietnia 2024
SIWZ 12 kwietnia 2024
Wyjaśnienie 17 kwietnia 2024