Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Przetargi
Na podstawie regulaminu

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości taboru autobusowego i tramwajowego

OGŁOSZENIE 14 listopada 2019
SIWZ 14 listopada 2019
WYJAŚNIENIE I 25 listopada 2019
WYJAŚNIENIE II 25 listopada 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 29 listopada 2019
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 03 grudnia 2019

Świadczenie usługi ubezpieczenia:

1)     obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2018, poz. 473 z późn. zm.);

2)     dobrowolnego AC dla pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

3)     dobrowolnego NNW kierowcy i pasażerów pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

Ogłoszenie 24 października 2019
SIWZ 24 października 2019
Zaświadczenia o szkodowości 24 października 2019
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia - edycja 24 października 2019
Wyjaśnienia 1 31 października 2019
Wyjaśnienia 2 05 listopada 2019
Wyjaśnienie 3 06 listopada 2019
Informacja z otwarcia ofert 08 listopada 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18 listopada 2019