Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Przetargi
Na podstawie regulaminu

1.      Przedmiotem Umowy jest:

1)   zakup i sukcesywna dostawa do magazynu ogumienia dla Zamawiającego – 180 sztuk fabrycznie nowych opon autobusowych, o nazwie handlowej „MICHELIN X INCITY XZU”– lub równoważnych, posiadających oznaczenie 275/70 R22,5 TL 148/145J – 152/148E, wykonanych w gat. I, spełniających wymagania techniczne określone dla opon radialnych do autobusów w PN – 84/C-94300/04 oraz posiadać homologację wg regulaminu nr 54 EKG ONZ (numer homologacji winien być umieszczony na boku opony). Wymagany gwarantowany przebieg 200 000 kilometrów;

UWAGA: za równoważne uważać się będzie opony, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane na tej samej osi z oponami określonymi powyżej. Nazwy handlowe wymienione powyżej określają jednoznacznie rzeźbę bieżnika opony, która jest wymagana również od opon równoważnych. W przypadku wycofania
z produkcji opon, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. „a)” zdanie pierwsze Umowy, Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności może dostarczać Zamawiającemu opony o innym kształcie bieżnika. Integralną częścią zgody Zamawiającego jest określenie  kształtu bieżnika.

2)      odbiór i przekazanie do utylizacji lub recyklingu opon zużytych nienadających się do dalszej eksploatacji, będących własnością Zamawiającego;

3)      wsparcie serwisowe Zamawiającego.

Ogłoszenie 19 czerwca 2019
SIWZ 19 czerwca 2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów.

Sprawa RZI.26.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 16 maja 2019
SIWZ 16 maja 2019
Wyjaśnienie 1 24 maja 2019
Wyjaśnienie 2 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert 28 maja 2019
Wyjaśnienie 3 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert 04 czerwca 2019
Wyjaśnienie 4 10 czerwca 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14 czerwca 2019

ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW TRAMWAJOWYCH DO TRAMWAJÓW TWIST 2010N

Ogłoszenie 07 maja 2019
SIWZ 07 maja 2019
Wyjaśnienie 1 - Zmiana terminu 16 maja 2019
Wyjaśnienie 2 27 maja 2019
Wyjaśnienie 3 - Zmiana terminu 28 maja 2019
Informacja z otwarcia ofert 04 czerwca 2019
Wynik postępowania 25 czerwca 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia autocasco 39 autobusów hybrydowych marki SOLBUS

Ogłoszenie 10 kwietnia 2019
SIWZ 10 kwietnia 2019
Wyjaśnienie 1 18 kwietnia 2019
Informacja z otwarcia ofert 24 kwietnia 2019
Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 21 czerwca 2019

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości taboru autobusowego i tramwajowego

OGŁOSZENIE 04 lutego 2019
SIWZ 04 lutego 2019
Informacja z otwarcia ofert 22 lutego 2019
Wynik postępowania 07 marca 2019
Wynik postępowania - poprawiona informacja 08 marca 2019

 

OGŁOSZENIE 04 lutego 2019
SIWZ 04 lutego 2019
Informacja z otwarcia ofert 22 lutego 2019
Wynik postępowania 07 marca 2019

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na gorąco” w technologii MICHELIN REMIX ogumienia autobusowego (ze wzmocnieniem bocznym) dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.,

OGŁOSZENIE 13 listopada 2018
SIWZ 13 listopada 2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 05 grudnia 2018