Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania części wspólnych pomieszczeń Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie od 01.01.2024 do 31.12.2024 r.
2. Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:
    90 91 00 00 – 9 Usługi sprzątania
    90 91 12 00 – 8 Usługi sprzątania budynków

Ogłoszenie 24 października 2023
SIWZ 24 października 2023
Informacja z otwarcia ofert 08 listopada 2023
Wynik postępowania 24 listopada 2023
Informacja Zamawiającego 20 grudnia 2023

1.       Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów do układów chłodzenia autobusów. Asortyment i ilości przedmiotu zamówienia określa tabela poniżej:

RODZAJ PRODUKTU

ILOŚĆ

Płyn do układów chłodzenia silników połączonych z wymiennikiem ciepła retardera skrzyni biegów autobusów, spełniającego wymagania zawarte w  normie PN-C-40007 w zakresie posiadanych właściwości oraz posiadającego dopuszczenie MAN 324 typ NF oraz "Mercedes – Benz" Blatt 325.0, mieszalny z dotychczas stosowanym płynem chłodzącym Glixol Extra Plus, produkowanego przez Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A., ul. Ciasna 21a, 93-531 Łódź

15 000 kg

Płyn do układów chłodzenia dopuszczony do eksploatacji w silnikach ISB firmy Cummins Euro 6, posiadający dopuszczenie CES 14603, mieszalny z dotychczas stosowanym płynem chłodzącym ES Compleat EG 50/50 PREMIX produkowanego przez Cummins Filtration, Catenbergstraat 1, 2840 Rumst, Belgia

1 200 l

Ogłoszenie 27 czerwca 2023
SIWZ 27 czerwca 2023
Informacja z otwarcia ofert 11 lipca 2023
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Część I 27 lipca 2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej Część II 27 lipca 2023

Zakup i sukcesywna dostawa do magazynu ogumienia dla Zamawiającego – 150 sztuk fabrycznie nowych opon autobusowych

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 02 lutego 2023
SIWZ 02 lutego 2023
Modyfikacja 1 07 lutego 2023
Modyfikacja 2 15 lutego 2023
Wyjaśninie 21 lutego 2023
Informacja z otwarcia 28 lutego 2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07 marca 2023

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa dla Zamawiającego olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów w następującym ilościach i asortymencie wskazanych w SIWZ.

Ogłoszenie 16 stycznia 2023
SIWZ 16 stycznia 2023
Modyfikacja 18 stycznia 2023
Modyfikacja i wyjaśnienia 2 23 stycznia 2023
Informacja z otwarcia ofert 30 stycznia 2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 07 lutego 2023