Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na gorąco” w technologii MICHELIN REMIX ogumienia autobusowego (ze wzmocnieniem bocznym) dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.

Ogłoszenie 04 grudnia 2020
SIWZ 04 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert 18 grudnia 2020
Informacja o wyniku postępowania 12 stycznia 2021

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości biur i pozostałych pomieszczeń w terminie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2022 r.

ogłoszenie 19 listopada 2020
SIWZ 19 listopada 2020
Modyfikacja 26 listopada 2020
Modyfikacja 2 01 grudnia 2020
Informacja z otwarcia ofert 04 grudnia 2020
Wynik postępowania 11 grudnia 2020

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na gorąco” w technologii MICHELIN REMIX ogumienia autobusowego (ze wzmocnieniem bocznym) dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.

Ogłoszenie 16 listopada 2020
SIWZ 16 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert 30 listopada 2020
Wynik postępowania 02 grudnia 2020

 

1.      Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ubezpieczenia:

1)     obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych       (tj. Dz.U. 2019, poz. 2214 z późn.zm.);

2)      dobrowolnego AC dla pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L;

3)      dobrowolnego NNW kierowcy i pasażerów pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

OGŁOSZENIE 22 października 2020
SIWZ 22 października 2020
Wyjaśnienie 1 03 listopada 2020
Wyjaśnienie 2 - Uwaga zmiana terminów !!! 05 listopada 2020
Informacja z otwarcia ofert 20 listopada 2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 25 listopada 2020

Przedmiotem zamówienia jest usługa regularnego (każdego dnia w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób, będących pracownikami MPK w Częstochowie Sp. z o. o. autobusami z/do siedziby Zamawiającego przy al. Niepodległości 30 w Częstochowie.

Ogłoszenie 07 października 2020
SIWZ 07 października 2020
Wyjaśnienie 1 12 października 2020
Wyjaśnienie 2 19 października 2020
Informacja z otwarcia ofert 21 października 2020
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 28 października 2020

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów dla Zamawiającego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 27 lipca 2020
SIWZ 27 lipca 2020
WYJAŚNIENIE 1 10 sierpnia 2020
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 12 sierpnia 2020
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 31 sierpnia 2020

Zakup i sukcesywna dostawa płynów do układów chłodzenia do autobusów.

Zamawiający dopuszczając składanie ofert częściowych, dzieli powyższy przedmiot zamówienia na 2 części:

      I.  część – zakup i dostawa płynu do układów chłodzenia, posiadającego dopuszczenie MAN 324 typ NF oraz „Mercedes – Benz” Blatt 325.0;

    II.  część – zakup i dostawa płynu do układów chłodzenia, posiadającego dopuszczenie CES 14603, dopuszczony do eksploatacji w silnikach ISB firmy Cummins Euro 6.

Ogłoszenie 05 czerwca 2020
SIWZ 05 czerwca 2020
Modyfikacja SIWZ 12 czerwca 2020
Wyjaśnienie 1 16 czerwca 2020
Informacja z otwarcia ofert 19 czerwca 2020
Wynik postępowania 07 lipca 2020

Zakup i sukcewyna dostawa 500 kompletów odzieży służbowej dla kierowców autobusów i motorniczych tramwajów.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 27 maja 2020
SIWZ 27 maja 2020
SIWZ 27 maja 2020
WYJAŚNIENIE 1 03 czerwca 2020
WYJAŚNIENIE 2 08 czerwca 2020
Informacja z otwarcia ofert 10 czerwca 2020
Informacja o wyniku postępowania 10 lipca 2020

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości taboru tramwajowego i autobusowego

OGŁOSZENIE 04 marca 2020
SIWZ 04 marca 2020
Wyjaśnienie 1 09 marca 2020
Informacja z otwarcia ofert 12 marca 2020
Informacja o wyniku postepowania 27 marca 2020