Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Zakup i dostawa 7 sztuk fabrycznie nowych, 12 metrowych niskopodłogowych autobusów miejskich, jednoczłonowych, jednego producenta i typu

OGŁOSZENIE 31 grudnia 2013
SIWZ 02 stycznia 2014
Modyfikacja 1 09 stycznia 2014
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA 2 13 stycznia 2014
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 13 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 2 14 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 3 15 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 4 15 stycznia 2014
Wyjaśnienie 5 21 stycznia 2014
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 2 21 stycznia 2014
Wyjaśnienie 6 24 stycznia 2014
SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA 3 24 stycznia 2014
SIWZ - ujednolicony 29 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 7 29 stycznia 2014
Wyjaśnienie 8 06 lutego 2014
WYJAŚNIENIE 9 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 07 lutego 2014
Sprostowanie ogłoszenia 4 07 lutego 2014
Wyjaśnienie 10 12 lutego 2014
Wynik postępowania 03 marca 2014

Świadczenie usługi sprzątaniu i utrzymywania w ciągłej  czystości:

I część - biur, pomieszczeń

II część taboru autobusowego  i tramwajowego,

dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego  w Częstochowie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

OGŁOSZENIE 30 grudnia 2013
SIWZ 30 grudnia 2013
Wyjaśnienie i Modyfikacja 02 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 10 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 10 stycznia 2014
MODYFIKACJA 10 stycznia 2014
WYJASNIENIA I MODYFIKACJA - ZMIANA TERMINU SKLADANIA OFERT !!! 16 stycznia 2014
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 16 stycznia 2014
ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY 16 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 20 stycznia 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 30 stycznia 2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa wyrobów lakierniczych:

1 Część – Wyroby lakiernicze ogólnego stosowania
2 Część – Wyroby lakiernicze samochodowe

Dla Zamawiającego MPK w Częstochowie Sp z o.o.

OGŁOSZENIE 30 grudnia 2013
SIWZ 30 grudnia 2013
WYJAŚNIENIE 1 (ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT) 15 stycznia 2014
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ 15 stycznia 2014
MODYFIKACJA ZAŁĄCZNIKA NR 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 15 stycznia 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 19 lutego 2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon autobusowych, do wszystkich typów autobusów, eksploatowanych w MPK w Częstochowie Sp. z o. o.,

OGŁOSZENIE 19 grudnia 2013
Specyfikacja do przetargu 19 grudnia 2013
WYNIK POSTĘPOWANIA 16 stycznia 2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i akcesoriów torowych tramwajowych

OGŁOSZENIE 09 grudnia 2013
SIWZ 09 grudnia 2013
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 09 grudnia 2013
WYJAŚNIENIE 1 27 grudnia 2013
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 10 stycznia 2014

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI ZAKLASYFIKOWANYCH JAKO OPŁATY DODATKOWE ZA JAZDĘ BEZ WAŻNEGO BILETU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEGO W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ogłoszenie 04 grudnia 2013
SIWS 04 grudnia 2013
UWAGA !!! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 17 grudnia 2013
iNFORMACJA O ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA 08 stycznia 2014

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW SILNIKOWYCH, PRZEKŁADNIOWYCH, HYDRAULICZNYCH ORAZ SMARÓW

OGŁOSZENIE 29 listopada 2013
SIWZ 29 listopada 2013
Wyjaśnienie 1 05 grudnia 2013
Wyjasnienie 2 13 grudnia 2013
Wynik postepowania 03 stycznia 2014

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi telekomunikacyjnej w ramach telefonii komórkowej na terenie całego kraju, jak i UE i poza nią, wraz z dostawą 32 aparatów telefonicznych i 2 modemów USB mobilnego Internetu wraz
z usługą dostępu do Internetu, przez okres 24 miesięcy.

Ogłoszenie o postępowaniu 26 listopada 2013
Specyfikacja do przetargu 26 listopada 2013
WYJASNIENIE 1 13 grudnia 2013
WYJASNIENIE 2 13 grudnia 2013
MODYFIKACJA WZÓR UMOWY ZAŁĄCZNIK Nr 6 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 13 grudnia 2013
WYNIK POSTEPOWANIA 19 grudnia 2013

ZAKUP I SUKCESYWNA DOSTAWA OLEJÓW I SMARÓW DLA POTRZEB CAŁEGO ZAKŁADU

OGŁOSZENIE 23 października 2013
SIWZ 23 października 2013
Wyjaśnienie 1 05 listopada 2013
Wyjaśnienie 2 08 listopada 2013
Wynik postępowania 21 listopada 2013

Zakup i sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy 26,88 ton (32 000 litrów)* oleju opałowego lekkiego

OGŁOSZENIE 04 października 2013
SIWZ 04 października 2013
WYNIK POSTĘPOWANIA 29 października 2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa bonów towarowych

OGŁOSZENIE 12 września 2013
SIWZ 12 września 2013
WYNIK POSTĘPOWANIA 09 października 2013

Zakup i dostawa używanego jednoczłonowego autobusu – innego niż typu miejskiego, którego szczegółowy opis techniczny został określony   w załączniku nr 1 do SIWZ.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 11 września 2013
SIWZ 11 września 2013
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 20 września 2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowej koparko ładowarki wraz z osprzętem

OGŁOSZENIE 02 września 2013
SIWZ 02 września 2013
WYJAŚNIENIE 1 12 września 2013
WYJAŚNIENIE 2 18 września 2013
ZMIENIONY ZAŁĄCZNIK NR 5 DO FORMULARZA OFERTOWEGO 18 września 2013
WYJAŚNIENIE 3 20 września 2013
WYNIK POSTĘPOWANIA 15 października 2013

Zakup i dostawa używanego jednoczłonowego autobusu – innego niż typu miejskiego, którego szczegółowy opis techniczny został określony   w załączniku nr 1 do SIWZ.

Ogłoszenie 20 sierpnia 2013
SIWZ 20 sierpnia 2013
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 10 września 2013

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego

Ogłoszenie 22 lipca 2013
SIWZ 22 lipca 2013
WYJAŚNIENIE 1 24 lipca 2013
WYJAŚNIENIE 2 26 lipca 2013
WYJAŚNIENIE 3 31 lipca 2013
WYJAŚNIENIE 4 07 sierpnia 2013
WYNIK POSTĘPOWANIA 26 sierpnia 2013

WYKONANIE POSZYCIA DACHOWEGO NA ZAJEZDNI AZ I NIŻSZEJ CZĘŚCI DACHU BIUROWCA ADMINISTRACYJNEGO SPÓŁKI MPK W CZĘSTOCHOWIE Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE 19 lipca 2013
SIWZ 19 lipca 2013
Załącznik 1 do SIWZ - przedmiary robót 19 lipca 2013
Wynik postępowania 13 sierpnia 2013

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wymiany stolarki okiennej w budynku biurowym WTU. Wymianie podlega 16 okien. Zakres prac określa przedmiar robót  stanowiący załącznik nr 1 do  SIWZ

OGŁOSZENIE 09 lipca 2013
SIWZ 09 lipca 2013
Przedmiar 09 lipca 2013
Wyjaśnienie 1 12 lipca 2013
WYNIK POSTĘPOWANIA 29 lipca 2013
Ogłoszenie o postępowaniu 24 czerwca 2013
Specyfikacja do postępowania 27 czerwca 2013
WYJAŚNIENIE 1 22 lipca 2013
Informacja o zmianie SIWZ. UWAGA! Zmiana terminu składania ofert 01 sierpnia 2013
WYNIK POSTĘPOWANIA 16 sierpnia 2013

Ogłoszenie o postępowaniu 14 czerwca 2013
Specyfikacja postępowania 14 czerwca 2013
Unieważnienie postępowania 05 lipca 2013

Przetarg na zakup i dostawę 4-kolumnowego podnośnika hydraulicznego wraz z zestawem 4 sztuk stojaków osiowych, składanych z adapterami

Ogłoszenie o postępowaniu 27 maja 2013
Specyfikacja do przetargu 27 maja 2013
Wyjaśnienie 1 31 maja 2013
Wyjaśnienie 2 05 czerwca 2013
Zamknięcie postępowania 20 czerwca 2013

Przetarg nieograniczony na zakup i sukcesywną dostawę 3600 ton oleju napędowego, w tym do 600 ton oleju napędowego o "polepszonych właściwociach niskotemperaturowych", w przypadku spadku temperatury powietrza poniżej - 20 stC

Ogłoszenie o postępowaniu 27 maja 2013
Specyfikacja do przetargu 29 maja 2013
Wyjaśnienie numer 1 05 czerwca 2013
Wyjaśnienie numer 2 12 czerwca 2013
Wyjaśnienie numer 3 19 czerwca 2013
Wyjaśnienie numer 4 20 czerwca 2013
Wyjaśnienie numer 5 27 czerwca 2013
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26 lipca 2013

Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi regularnego przewozu pracowników Zamawiającego - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.

Ogłoszenie o postępowaniu 23 maja 2013
Specyfikacja do przetargu 23 maja 2013
Wynik postępowania 14 czerwca 2013

Przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 10 sztuk używanych 12 metrowych autobusów niskopodłogowych

Ogłoszenie o postępowaniu 22 maja 2013
Specyfikacja postępowania 22 maja 2013
Wyjaśnienie 1 27 maja 2013
Wyjaśnienie 2 31 maja 2013
Wyjaśnienie 3 03 czerwca 2013
Zawiadomienie o wyniku postępowania 13 czerwca 2013

Przetarg ograniczony na zakup i dostawę wody źródlanej w butlach o pojemności 18,9 litrów oraz jej dystrybucję poprzez urządzenia do dozowania w/w wody źródlanej

Ogłoszenie o postępowaniu 22 marca 2013
Specyfikacja postępowania 22 marca 2013
Wyjaśnienie 03 kwietnia 2013
Modyfikacja SIWZ 03 kwietnia 2013
Wynik postępowania 30 kwietnia 2013

Przetarg ograniczony na zakup i wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP

Ogłoszenie o postępowaniu 05 marca 2013
Przedmiot zamówienia 05 marca 2013
Wniosek o dopuszczenie do udziału 05 marca 2013
Oświadczenia Wykonawcy 05 marca 2013
Wykaz usług 05 marca 2013
Wykaz osób 05 marca 2013
Wyjaśnienie nr 1 12 marca 2013
Wyjaśnienie nr 2 18 marca 2013
Unieważnienie postępowania 03 czerwca 2013

Przetarg nieograniczony na świadczenie usług pocztowych

Ogłoszenie o postępowaniu 29 stycznia 2013
Specyfikacja do przetargu 29 stycznia 2013
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (zmiana terminu składania ofert) 11 lutego 2013
Unieważnienie postępowania 14 lutego 2013

Przetarg nieograniczony na prowadzenie nadzoru inwestorskiego przy wykonaniu remontu dachu hali głównej zajezdni tramwajowej – etap I obejmujący wykonanie remontu dachu hali napraw bieżących i hali remontów kapitalnych

Ogłoszenie o postępowaniu 25 stycznia 2013
Specyfikacja do przetargu 25 stycznia 2013
Załącznik nr 1 do specyfikacji 25 stycznia 2013
Wynik postępowania 25 lutego 2013

Przetarg nieograniczony na wykonanie remontu dachu hali głównej zajezdni tramwajowej

Ogłoszenie o postępowaniu 11 stycznia 2013
Specyfikacja do przetargu 11 stycznia 2013
Załącznik nr 1 do specyfikacji przetargowej: 11 stycznia 2013
Modyfikacja 16 stycznia 2013
Odpowiedź 1 18 stycznia 2013
Odpowiedź 2 (zmiana terminu otwarcia ofert) 23 stycznia 2013
Odpowiedź 3 04 lutego 2013
Wynik postępowania 25 lutego 2013