Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Usługa regularnego (każdego dnia w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób, będących pracownikami Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. autobusami z/do siedziby Zamawiającego przy al. Niepodległości 30 w Częstochowie.

SIWZ 29 grudnia 2022
ogłoszenie 29 grudnia 2022
Informacja z otwarcia ofert 16 stycznia 2023
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24 stycznia 2023

 Świadczenie usługi ubezpieczenia:

1)    obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2022, poz. 621 z późn. zm.);

2)    dobrowolnego AC dla pojazdów:

a)      AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym: SC5146L,

b)      FORD TRANSIT o numerze rejestracyjnym: SC8478Y

3)    dobrowolnego NNW kierowcy i pasażerów pojazdów:

a)    AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym: SC5146L,

b)   FORD TRANSIT o numerze rejestracyjnym: SC8478Y

c)    VOLKSWAGEN CARAVELLE o numerze rejestracyjnym: SC602CG

d)   VOLKSWAGEN CARAVELLE o numerze rejestracyjnym: SC401CF

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamieszczony jest w SIWZ.

Ogłoszenie 27 października 2022
SIWZ 27 października 2022
Wyjaśnienie 1 04 listopada 2022
Informacja z otwarcia ofert 16 listopada 2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 30 listopada 2022

 

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania części wspólnych pomieszczeń zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie od 01.01.2023 do 31.12.2023 r.

2.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

            90 91 00 00 – 9 Usługi sprzątania

            90 91 12 00 – 8 Usługi sprzątania budynków

 

Ogłoszenie 26 października 2022
SIWZ 26 października 2022
Informacja z otwarcia ofert 08 listopada 2022
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22 listopada 2022

    Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 150 000 l wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu – „płynu AdBlue”, przeznaczonego do redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków azotów w spalinach samochodowych z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR.

Ogłoszenie 21 września 2022
SIWZ 21 września 2022
Informacja z otwarcia ofert 07 października 2022
Informacja o unieważnieniu postępowania 12 października 2022

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów do układów chłodzenia autobusów. Asortyment i ilości przedmiotu zamówienia określa tabela poniżej:

RODZAJ PRODUKTU

ILOŚĆ

Płyn do układów chłodzenia silników połączonych z wymiennikiem ciepła retardera skrzyni biegów autobusów, spełniającego wymagania zawarte w  normie PN-C-40007               w zakresie posiadanych właściwości oraz posiadającego dopuszczenie MAN 324 typ NF oraz "Mercedes – Benz" Blatt 325.0, mieszalny z dotychczas stosowanym płynem chłodzącym Glixol Extra Plus, produkowanego przez Zakłady Chemiczne ORGANIKA S.A., ul. Ciasna 21a, 93-531 Łódź

15 000 kg

Płyn do układów chłodzenia dopuszczony do eksploatacji w silnikach ISB firmy Cummins Euro 6, posiadający dopuszczenie CES 14603, mieszalny z dotychczas stosowanym płynem chłodzącym ES Compleat EG 50/50 PREMIX produkowanego przez Cummins Filtration, Catenbergstraat 1, 2840 Rumst, Belgia

1 500 l

ogłoszenie 07 czerwca 2022
SIWZ 07 czerwca 2022
Informacja z otwarcia ofert 14 czerwca 2022
Wynik postępowania 30 czerwca 2022

     Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa 150 000 l wodnego roztworu mocznika stosowanego do redukcji tlenków azotu – „płynu AdBlue”, przeznaczonego do redukcji szkodliwych dla środowiska naturalnego tlenków azotów w spalinach samochodowych z silnikami Diesla, wyposażonych w katalizatory z systemem SCR.

Ogłoszenie 24 maja 2022
SIWZ 24 maja 2022
Wyjaśnienie 1 30 maja 2022
Informacja z otwarcia ofert 09 czerwca 2022
Wynik postępowania 20 czerwca 2022

 

1.   Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług sprzątania zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ, w terminie od 19.05.2022 do 31.12.2022 r.

2.    Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg CPV:

            90 91 00 00 – 9 Usługi sprzątania

            90 91 12 00 – 8 Usługi sprzątania budynków

 

Ogłoszenie 29 kwietnia 2022
SIWZ 29 kwietnia 2022
wyjaśnienie 1 06 maja 2022
Informacja z otwarcia ofert 13 maja 2022
Wynik postępowania 17 maja 2022