Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi niezwłocznego zamieszczania rozkładów jazdy na przystankach, przekazywanych przez Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie (MZDiT) reprezentujący Gminę Częstochowa.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 11 grudnia 2019
SIWZ 11 grudnia 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08 stycznia 2020
Informacja o wyniku postępowania 20 stycznia 2020

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości taboru autobusowego i tramwajowego

OGŁOSZENIE 14 listopada 2019
SIWZ 14 listopada 2019
WYJAŚNIENIE I 25 listopada 2019
WYJAŚNIENIE II 25 listopada 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 29 listopada 2019
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 03 grudnia 2019

Świadczenie usługi ubezpieczenia:

1)     obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2018, poz. 473 z późn. zm.);

2)     dobrowolnego AC dla pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

3)     dobrowolnego NNW kierowcy i pasażerów pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

Ogłoszenie 24 października 2019
SIWZ 24 października 2019
Zaświadczenia o szkodowości 24 października 2019
Wykaz pojazdów do ubezpieczenia - edycja 24 października 2019
Wyjaśnienia 1 31 października 2019
Wyjaśnienia 2 05 listopada 2019
Wyjaśnienie 3 06 listopada 2019
Informacja z otwarcia ofert 08 listopada 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 18 listopada 2019

Przedmiotem zamówienia jest:

1)   zakup i sukcesywna dostawa do magazynu ogumienia dla Zamawiającego – 180 sztuk fabrycznie nowych opon autobusowych, o nazwie handlowej „MICHELIN X INCITY XZU”– lub równoważnych, posiadających oznaczenie 275/70 R22,5 TL 148/145J – 152/148E, wykonanych w gat. I, spełniających wymagania techniczne określone dla opon radialnych do autobusów w PN-ISO 4209-1:2005 oraz posiadać homologację wg regulaminu nr 54 EKG ONZ (numer homologacji winien być umieszczony na boku opony). Wymagany gwarantowany przebieg 200 000 kilometrów;

     UWAGA: za równoważne uważać się będzie opony, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane na tej samej osi z oponami określonymi powyżej. Nazwy handlowe wymienione powyżej określają jednoznacznie rzeźbę bieżnika opony, która jest wymagana również od opon równoważnych. W przypadku wycofania z produkcji opon, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. „a)” zdanie pierwsze Umowy, Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności może dostarczać Zamawiającemu opony o innym kształcie bieżnika. Integralną częścią zgody Zamawiającego jest określenie  kształtu bieżnika.

2)      odbiór i przekazanie do utylizacji lub recyklingu opon zużytych nienadających się do dalszej eksploatacji, będących własnością Zamawiającego;

3)      wsparcie serwisowe Zamawiającego.

 

OGŁOSZENIE 08 lipca 2019
SIWZ 08 lipca 2019
Wyjaśnienie I 16 lipca 2019
Informacja z otwarcia ofert 22 lipca 2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 01 sierpnia 2019

1.      Przedmiotem Umowy jest:

1)   zakup i sukcesywna dostawa do magazynu ogumienia dla Zamawiającego – 180 sztuk fabrycznie nowych opon autobusowych, o nazwie handlowej „MICHELIN X INCITY XZU”– lub równoważnych, posiadających oznaczenie 275/70 R22,5 TL 148/145J – 152/148E, wykonanych w gat. I, spełniających wymagania techniczne określone dla opon radialnych do autobusów w PN – 84/C-94300/04 oraz posiadać homologację wg regulaminu nr 54 EKG ONZ (numer homologacji winien być umieszczony na boku opony). Wymagany gwarantowany przebieg 200 000 kilometrów;

UWAGA: za równoważne uważać się będzie opony, które zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym mogą być stosowane na tej samej osi z oponami określonymi powyżej. Nazwy handlowe wymienione powyżej określają jednoznacznie rzeźbę bieżnika opony, która jest wymagana również od opon równoważnych. W przypadku wycofania
z produkcji opon, o których mowa w § 1 ust. 1 lit. „a)” zdanie pierwsze Umowy, Wykonawca za zgodą Zamawiającego wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności może dostarczać Zamawiającemu opony o innym kształcie bieżnika. Integralną częścią zgody Zamawiającego jest określenie  kształtu bieżnika.

2)      odbiór i przekazanie do utylizacji lub recyklingu opon zużytych nienadających się do dalszej eksploatacji, będących własnością Zamawiającego;

3)      wsparcie serwisowe Zamawiającego.

Ogłoszenie 19 czerwca 2019
SIWZ 19 czerwca 2019
Modyfikacja 04 lipca 2019
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 05 lipca 2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów.

Sprawa RZI.26.11.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 16 maja 2019
SIWZ 16 maja 2019
Wyjaśnienie 1 24 maja 2019
Wyjaśnienie 2 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert 28 maja 2019
Wyjaśnienie 3 UWAGA! Zmiana terminu składania ofert 04 czerwca 2019
Wyjaśnienie 4 10 czerwca 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 14 czerwca 2019
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 08 lipca 2019

ZAKUP I DOSTAWĘ AKCESORIÓW TRAMWAJOWYCH DO TRAMWAJÓW TWIST 2010N

Ogłoszenie 07 maja 2019
SIWZ 07 maja 2019
Wyjaśnienie 1 - Zmiana terminu 16 maja 2019
Wyjaśnienie 2 27 maja 2019
Wyjaśnienie 3 - Zmiana terminu 28 maja 2019
Informacja z otwarcia ofert 04 czerwca 2019
Wynik postępowania 25 czerwca 2019

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi w zakresie ubezpieczenia autocasco 39 autobusów hybrydowych marki SOLBUS

Ogłoszenie 10 kwietnia 2019
SIWZ 10 kwietnia 2019
Wyjaśnienie 1 18 kwietnia 2019
Informacja z otwarcia ofert 24 kwietnia 2019
Zawiadomienie o zamknięciu postępowania 21 czerwca 2019

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla potrzeb MPK w Częstochowie Sp. z o.o., Sprawa RZI.26.7.2019

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14 lutego 2019
SIWZ 14 lutego 2019
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 22 lutego 2019
Wyjaśnienie 1 22 lutego 2019
Wyjaśnienie 2 22 lutego 2019
Wyjaśnienie 3 22 lutego 2019
UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I ZMODYFIKOWANY ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO 05 marca 2019
Wyjaśnienie 4 11 marca 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 18 marca 2019
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 10 kwietnia 2019

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości taboru autobusowego i tramwajowego

OGŁOSZENIE 04 lutego 2019
SIWZ 04 lutego 2019
Informacja z otwarcia ofert 22 lutego 2019
Wynik postępowania 07 marca 2019
Wynik postępowania - poprawiona informacja 08 marca 2019

 

OGŁOSZENIE 04 lutego 2019
SIWZ 04 lutego 2019
Informacja z otwarcia ofert 22 lutego 2019
Wynik postępowania 07 marca 2019

Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie usługi bieżnikowania opon autobusowych w technologii „na zimno” dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.,

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 14 stycznia 2019
SIWZ 14 stycznia 2019
Wyjaśnienie 1 25 stycznia 2019
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 31 stycznia 2019
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 08 lutego 2019