Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu instalacji odgromowej budynków znajdujących się na terenie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o.o.

  1. Budynek administracyjny główny,
  2. Budynek Głównego Energetyka, Oddział Remontu Maszyn i Kotłowni, Magazyn Oddziału Torów,
  3. Budynek Zajezdni Autobusowej.
OGŁOSZENIE 29 grudnia 2014
SIWZ 29 grudnia 2014
ZAŁĄCZNIKI 29 grudnia 2014
WYJAŚNIENIA - MODYFIKACJE - ZMIANA TERMINU 1 22 stycznia 2015
ZMODYFIKOWANY - FORMULARZ OFERTOWY ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ 22 stycznia 2015
WYJAŚNIENIA - MODYFIKACJE - ZMIANA TERMINU 2 02 lutego 2015
WYJAŚNIENIE 3 18 lutego 2015
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 25 lutego 2015

Zakup i sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów

Ogłoszenie 09 grudnia 2014
SIWZ 09 grudnia 2014
Informacja o wyniku postępowania 09 stycznia 2015

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon autobusowych, do wszystkich typów autobusów, eksploatowanych w
MPK w Częstochowie Sp. z o. o.

OGŁOSZENIE 24 listopada 2014
SIWZ 24 listopada 2014
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 12 stycznia 2015

ZAKUP I DOSTAWA BONÓW TOWAROWYCH

Ogłoszenie 07 października 2014
SIWZ 07 października 2014
Wyjaśnienie 1 16 października 2014
Wynik postępowania 29 października 2014

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu budowy wymiennikowego węzła cieplnego C.W.U.

OGŁOSZENIE 23 września 2014
SIWZ 23 września 2014
ZAŁĄCZNIKI 23 września 2014
WYJAŚNIENIE 1 07 października 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 29 października 2014

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na zimno” ogumienia autobusowego, łącznie z wykonaniem na oponach obustronnej gumowej warstwy ochronnej boku opony

OGŁOSZENIE 04 września 2014
SIWZ 04 września 2014
WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA 23 września 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 06 października 2014

Zakup i dostawa 25 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów jednoczłonowych hybrydowych o napędzie gazowo (CNG) – elektrycznym jednego producenta oraz 15 sztuk nowych niskopodłogowych autobusów przegubowych hybrydowych o napędzie gazowo (CNG) – elektrycznym, jednego producenta

OGŁOSZENIE 25 sierpnia 2014
Sprostowanie ogłoszenia 27 sierpnia 2014
SIWZ 27 sierpnia 2014
Modyfikacja 02 września 2014
Wyjaśnienie 1 - UWAGA !!! Zmiana terminów !!! 23 września 2014
Wyjaśnienie 2 23 września 2014
Informacja 1 dla Wykonawców 14 października 2014
Sprostowanie ogłoszenia 2 - UWAGA !!! Zmiana terminu !!! 15 października 2014
Wyjaśnienie 3 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 22 października 2014
Sprostowanie ogłoszenia 3 22 października 2014
SIWZ - tekst jednolity 29 października 2014
Modyfikacja 2 29 października 2014
Wyjaśnienie 4 04 listopada 2014
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 24 listopada 2014

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na gorąco” w technologii MICHELIN REMIX ogumienia autobusowego (ze wzmocnieniem bocznym).

OGŁOSZENIE 11 lipca 2014
SIWZ 11 lipca 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 07 sierpnia 2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa szyn 60Ri2 i 49E1

OGŁOSZENIE 04 lipca 2014
SIWZ 04 lipca 2014
wyjaśnienie 1 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW 23 lipca 2014
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 12 sierpnia 2014

Świadczenie usługi windykacji należności poagencyjnych – wymagalnych wierzytelności z tytułu opłat przewozowych oraz opłat dodatkowych za jazdę bez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej, dalej zwanych “Długoterminowym Nadzorowaniem Wierzytelności”, w skrócie DNW.

OGŁOSZENIE 24 czerwca 2014
SIWZ 24 czerwca 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 28 lipca 2014

Zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie 30 maja 2014
SIWZ 30 maja 2014
Wyjaśnienie 1 16 czerwca 2014
WYJAŚNIENIE I ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 17 czerwca 2014
Wynik postępowania 15 lipca 2014

Wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK   w Częstochowie Sp. z o.o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, na podstawie porozumienia z dnia 19 maja 2014 r., 3 821 ton oleju napędowego, w tym do 630 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych”

OGŁOSZENIE 28 maja 2014
SIWZ 30 maja 2014
Wyjaśnienie 1 06 czerwca 2014
Wyjaśnienie 2 01 lipca 2014
Sprostowanie ogłoszenia 01 lipca 2014
Wyjaśnienie 3 02 lipca 2014
Sprostowanie ogłoszenia 2 02 lipca 2014
Wynik postępowania 17 lipca 2014

SPRZEDAŻ WIERZYTELNOŚCI ZAKLASYFIKOWANYCH JAKO OPŁATY DODATKOWE ZA JAZDĘ BEZ WAŻNEGO BILETU ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ MIEJSKIEGO PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNIKACYJNEG W CZĘSTOCHOWIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ogłoszenie 26 maja 2014
Specffikacja Istotnych Warunków Sprzedaży 26 maja 2014
Wynik postępowania 02 lipca 2014

Świadczenie usługi regularnego (każdego dnia  w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób, pracowników MPK  w Częstochowie Sp. z o.o. busami z/do siedziby Zamawiającego przy Al. Niepodległości 30.

OGŁOSZENIE 21 maja 2014
SIWZ 21 maja 2014
Wynik postępowania 16 czerwca 2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i akcesoriów torowych tramwajowych

OGŁOSZENIE 19 maja 2014
SIWZ 19 maja 2014
MODYFIKACJA 1 28 maja 2014
WYJAŚNIENIE 1 04 czerwca 2014
SIWZ - MODYFIKACJA 04 czerwca 2014
ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT 06 czerwca 2014
WYJAŚNIENIE 2 11 czerwca 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 01 lipca 2014

Zakup i dostawa kart elektronicznych

Ogłoszenie 21 marca 2014
SIWZ 21 marca 2014
Wyjasnienie 1 31 marca 2014
Wyjaśnienie 2 04 kwietnia 2014
Wynik postepowania 16 kwietnia 2014

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu dachu hali głównej Zajezdni Tramwajowej zlokalizowanej przy Alei Niepodległości 30 w Częstochowie – etap II – obejmujący wykonanie remontu dachu części warsztatowo - socjalnej wraz z wymianą instalacji elektrycznej oraz malowanie ścian wewnętrznych hali napraw bieżących.

Ogłoszenie 11 marca 2014
SIWZ 11 marca 2014
Dokumentacja do przetargu 11 marca 2014
Wyjaśnienie 1 25 marca 2014
Wynik postępowania 03 kwietnia 2014

ŚWIADCZENIE USŁUGI SPRZĄTANIA I UTRZYMYWANIA W CIĄGŁEJ CZYSTOŚCI BIUR I POMIESZCZEŃ (CZĘŚĆ I) ORAZ TABORU AUTOBUSOWEGO  I TRAMWAJOWEGO (CZĘŚĆ II)                  

Ogłoszenie 18 lutego 2014
SIWZ 18 lutego 2014
Wyjaśnienie 1 24 lutego 2014
Wynik postępowania 21 marca 2014

Zakup i sukcesywna dostawa płynu niskokrzepnącego do układów chłodzenia do autobusów

Ogłoszenie 07 lutego 2014
SIWZ 07 lutego 2014
Wyjasnienie 1 13 lutego 2014
Wyjaśnienie 2 18 lutego 2014
Wynik postępowania 21 marca 2014

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i akcesoriów torowych tramwajowych

OGŁOSZENIE 24 stycznia 2014
SIWZ 24 stycznia 2014
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ 24 stycznia 2014
WYJAŚNIENIE 1 18 lutego 2014
WYNIK POSTĘPOWANIA 05 marca 2014