Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla potrzeb MPK w Częstochowie Sp. z o.o., Sprawa RZI.26.42.2018

SIWZ 23 listopada 2018
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 23 listopada 2018
WYJAŚNIENIE 1 30 listopada 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 10 grudnia 2018
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 27 grudnia 2018
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 11 stycznia 2019

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na gorąco” w technologii MICHELIN REMIX ogumienia autobusowego (ze wzmocnieniem bocznym) dla Zamawiającego – Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie Sp. z o. o.,

OGŁOSZENIE 13 listopada 2018
SIWZ 13 listopada 2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 05 grudnia 2018

Świadczenie usługi ubezpieczenia:

1)    obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2018, poz. 473 z późn. zm.);

2)     dobrowolnego AC dla pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

3)     dobrowolnego NNW kierowcy i pasażerów pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

Ogłoszenie 12 października 2018
SIWZ 12 października 2018
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 12 października 2018
Wyjaśnienie 1 31 października 2018
Wyjaśnienie 2 07 listopada 2018
Informacja z otwarcia ofert 14 listopada 2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23 listopada 2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej dla potrzeb MPK w Częstochowie Sp. z o.o., Sprawa RZI.26.18.2018

SIWZ 01 października 2018
Ogłoszenie 01 października 2018
Wyjaśnienie 1 - UWAGA! ZMIANA TERMINÓW 10 października 2018
UWAGA - Zmiana terminów 17 października 2018
UWAGA - ZMIANA TERMINÓW! 29 października 2018
Wyjaśnienie 2 31 października 2018
Informacja z otwarcia ofert 07 listopada 2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 20 listopada 2018

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku administracyjnego MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zlokalizowanego przy  Al. Niepodległości 30.

Ogłoszenie 17 sierpnia 2018
SIWZ 17 sierpnia 2018
Dokumentacja projektowa 17 sierpnia 2018
Wyjaśnienie 1 28 sierpnia 2018
Wyjaśnienie 2 29 sierpnia 2018
Informacja z otwarcia ofert 03 września 2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 26 września 2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa płynu do układów chłodzenia do autobusów.

Ogłoszenie o zamówieniu 24 lipca 2018
SIWZ 24 lipca 2018
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 08 sierpnia 2018
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 10 sierpnia 2018

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, polegające na wykonaniu termomodernizacji budynku administracyjnego MPK w Częstochowie Sp. z o. o., zlokalizowanego przy  Al. Niepodległości 30.

Ogłoszenie 12 lipca 2018
SIWZ 12 lipca 2018
Dokumentacja Projektowa 12 lipca 2018
Wyjaśnienie 1 -UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 25 lipca 2018
Wyjasnienie 2 27 lipca 2018
Wyjaśnienie 3 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 02 sierpnia 2018
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 17 sierpnia 2018

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon autobusowych

Ogłoszenie 18 czerwca 2018
SIWZ 18 czerwca 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06 lipca 2018

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnego (każdego dnia w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób, pracowników MPK w Częstochowie Sp. z o. o. autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dn. 20.06. 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.) z/do siedziby Zamawiającego przy al. Niepodległości 30 w Częstochowie.

Ogłoszenie 29 maja 2018
SIWZ 29 maja 2018
Informacja z otwarcia ofert 13 czerwca 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22 czerwca 2018

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, 3 905 ton oleju napędowego (ON A), w tym do 300 ton oleju napędowego o „polepszonych właściwościach niskotemperaturowych” (ON B), w przypadku  spadku temperatury powietrza

Ogłoszenie o zamówieniu 09 maja 2018
SIWZ 09 maja 2018
JEDZ - załącznik nr 1 do formularza ofertowego 09 maja 2018
Wyjaśnienie 1 25 maja 2018
Wyjaśnienie 2 04 czerwca 2018
Modyfikacja 07 czerwca 2018
Informacja z otwarcia ofert 18 czerwca 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 27 czerwca 2018

Dostawa płynów do układów chłodzenia do autobusów.

Ogłoszenie o zamówieniu 12 kwietnia 2018
SIWZ 12 kwietnia 2018
Modyfikacja SIWZ 18 kwietnia 2018
Modyfikacja nr 2 UWAGA ZMIANA TERMINÓW! 25 kwietnia 2018
Informacja z otwarcia ofert 07 maja 2018
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 30 maja 2018

Zakup i sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów

Ogłoszenie 30 marca 2018
SIWZ 30 marca 2018
ZMIANA TERMINU 16 kwietnia 2018
ZMIANA TERMINU II 20 kwietnia 2018
Wyjaśnienie I 02 maja 2018
Wyjaśnienie II 07 maja 2018
Informacja z otwarcia ofert 10 maja 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16 maja 2018

Wykonanie usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla inwestycji w systemie "projektuj i buduj"  pod nazwą: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1,2,3,4,5a,6)"

Ogłoszenie 23 marca 2018
SIWZ 23 marca 2018
Załączniki do SIWZ 23 marca 2018
WYJAŚNIENIE 1 28 marca 2018
WYJAŚNIENIE 2 24 kwietnia 2018
Informacja z otwarcia ofert 08 maja 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 31 lipca 2018

WYKONANIE REMONTU KANAŁU PRZEGLĄDOWEGO HALI STACJI KONTROLI POJAZDÓW

OGŁOSZENIE 19 marca 2018
SIWZ 19 marca 2018
Informacja o unieważnieniu postępowania 17 kwietnia 2018

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości biur i pozostałych pomieszczeń

Ogłoszenie 26 lutego 2018
SIWZ 26 lutego 2018
modyfikacja 1 02 marca 2018
Wyjaśnienie i modyfikacje nr 2 UWAGA ZMINA TERMINÓW 08 marca 2018
Informacja z otwarcia ofert 19 marca 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26 marca 2018

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości taboru autobusowego i tramwajowego.

Ogłoszenie 26 lutego 2018
SIWZ 26 lutego 2018
Wyjaśnienia - UWAGA ZMIANA TERMINÓW 08 marca 2018
Informacja z otwarcia ofert 19 marca 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 26 marca 2018

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa 12 sztuk fabrycznie nowych autobusów niskopodłogowych klasy maxi (12-metrowych) napędzanych silnikiem zasilanym olejem napędowym

Ogłoszenie o zamówieniu 03 lutego 2018
SIWZ 03 lutego 2018
Załącznik_nr_1_JEDZ 03 lutego 2018
Wyjaśnienie nr 1 12 lutego 2018
Wyjaśnienie nr 2 01 marca 2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 01 marca 2018
Wyjaśnienie nr 3 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 13 marca 2018
Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu II 13 marca 2018
Wyjaśnienie nr 4 15 marca 2018
Wyjaśnienie nr 5 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 19 marca 2018
Sprostowanie III 19 marca 2018
Informacja z otwarcia ofert 04 kwietnia 2018
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 06 kwietnia 2018