Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Wynajem autobusów

Do dyspozycji Państwa mamy:

1. Autobus krótki 12-metrowy z kierowcą
2. Autobus przegubowy 18-metrowy z kierowcą
3. Autobus piętrowy Bristol Lodekka z kierowcą

Cennik (obowiązujący od dnia 01.11.2022 r.):

lp. Wyszczególnienie Stawka netto (PLN) Podatek VAT wg  stawki 8% (PLN) Stawka brutto (PLN)
1. 2. 3. 4. 5.
I Wynajem autobusu 12-metrowego z kierowcą:      
a) za 1 wkm 10,19 0,82 11,01
b) za 1 godzinę 203,8 16,3 220,1
II Wynajem autobusu przegubowego z kierowcą:      
a) za 1 wkm 11,11 0,89 12
b) za 1 godzinę 222,2 17,78 239,98
III Wynajem autobusu piętrowego Bristol Lodekka      
z kierowcą (bez przewodnika)*:      
a) za 1 wkm 32,4 2,59 34,99
b) za 1 godzinę 600 48 648

*/ Realizacja wynajmu autobusu Bristol Lodekka wymaga uprzedniego sprawdzenia przez MPK w Częstochowie S.A możliwości przejazdu trasą, która będzie realizowana w ramach świadczonej usługi wynajmu. Cena przejazdu weryfikacyjnego wynosi 4,60 zł netto za 1 km trasy objętej wynajmem (VAT 8% 0,37 zł; brutto 4,97 zł). Jeżeli Zarząd Spółki nie uzgodni inaczej, maksymalna odległośc od siedziby MPK w Częstochowie S.A., na którą może być realizowany wynajem autobusu pietrowego Bristol Lodekka wynosi 30 km w linii prostej. Trasa wynajmu autobusu piętrowego Bristol Lodekka nie może przebiegać autostradami i drogami ekspresowymi.