Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców
MPK w Częstochowie Sp. z o. o.
Aleja Niepodległości 30
42-216 Częstochowa
tel.: 506 793 257 (informacje są udzielane również telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00)
e-mail: osk@mpk.czest.pl

godziny otwarcia:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 - 15:00

SZKOLIMY DOBRZE I TANIO !

Zapraszamy zawodowych kierowców autobusów i samochodów ciężarowych, firmy spedycyjne i logistyczne, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej lub gminnej, PKS-y. Organizujemy szkolenia okresowe oraz kursy dla osób zainteresowanych pracą w charakterze kierowcy autobusu w Polsce i za granicą.


NASZA OFERTA

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy.
35 godzin zajęć teoretycznych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
C1, C1+E, C i C+E
D1, D1+E, D i D+E.

Szkolenia organizujemy dwa razy w miesiącu

Kursy na prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B lub C
60 godzin zajęć praktycznych i 20 godzin zajęć teoretycznych (dla posiadających kategorię B) - realizacja kursu: od 2,5 do 4 miesięcy
40 godzin zajęć praktycznych i 20 godzin zajęć teoretycznych (dla posiadających kategorię C) - realizacja kursu: od 2 do 3 miesięcy

Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kategorii D w dniu 3 grudnia 2018 roku o godzinie 8:00.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia kategorii D prawa jazdy jest obowiązana przed przystąpieniem do szkolenia uzyskać w Wydziale Komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zameldowania) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

W Celu uzyskania PKK, kandydat na kierowcę jest obowiązany dostarczyć do Wydziału Komunikacji dla miejsca stałego zameldowania następujące dokumnety:

 • wniosek o wydanie prawa jazdy
 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
 • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
 • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 35mm x 45mm


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ OŚRODEK?

 • podstawiamy pojazd szkoleniowy na egzamin państwowy (szczegóły u Kierownika OSK),
 • jesteśmy kompleksowo przygotowani do kursów i szkoleń na poziomie wymaganym przez Unię Europejską,
 • mamy profesjonalną kadrę szkoleniową,
 • gwarantujemy atrakcyjne, konkurencyjne na rynku ceny,
 • posiadamy salę wykładową spełniającą normy określone w polskim i europejskim prawie,
 • dysponujemy wzorcowym placem manewrowym,
 • w przypadku większych grup istnieje możliwość negocjacji ceny,
 • dostosowujemy wykłady do zainteresowanych grup.

CENNIK

 • Szkolenie okresowe dla osób posiadających prawo jazdy kategorii D - cena kursu 400,00 zł.
 • Szkolenie okresowe dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C - cena kursu 400,00 zł.
 • Kurs na prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C - cena kursu 2 790,00 zł.
 • Kurs na prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B - cena kursu 3 960,00 zł.

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ CZY NIE POWINIENEŚ WYMIENIĆ PRAWA JAZDY ???

Jeżeli jesteś kierowcą zawodowym zobacz czy nie mija Ci termin ważności Twojego prawa jazdy.
Czyżby nadszedł czas ponownego szkolenia okresowego ???

PAMIĘTAJ !!!

Każda osoba, która skończyła szkolenie okresowe lub "kwalifikację" w 2010 roku, jest zobowiązana ponownie zrobić badania lekarskie i psychologiczne oraz skończyć szkolenie okresowe jeżeli nadal chce byćkierowcą zawodowym.

Ośrodek posiada wpis w rejestrze Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia pod numerem 07 u Wojewody Śląskiego.
 

ZAPRASZAMY