Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum


Ogłoszenie o postępowaniu 21 grudnia 2011
Specyfikacja do przetargu 21 grudnia 2011
Wyjaśnienie numer 1 23 grudnia 2011
Wyjaśnienie numer 2 29 grudnia 2011
Wynik postępowania 05 stycznia 2012

Ogłoszenie o postępowaniu 20 grudnia 2011
Specyfikacja do przetargu 20 grudnia 2011
Wyjaśnienie numer 1 28 grudnia 2011
Zaktualizowane tabele z Załącznika nr 3 do Formularza Ofertowego 28 grudnia 2011
Wynik postępowania 17 stycznia 2012

Ogłoszenie o postępowaniu 13 grudnia 2011
Specyfikacja do przetargu 13 grudnia 2011
Wyjaśnienie numer 1 15 grudnia 2011
Wyjaśnienie numer 2 15 grudnia 2011
Wynik postępowania 29 grudnia 2011

Ogłoszenie o postępowaniu 24 listopada 2011
Specyfikacja do przetargu 24 listopada 2011
Wyjaśnienie 07 grudnia 2011
Modyfikacja specyfikacji 08 grudnia 2011
Wyjaśnienie 2 09 grudnia 2011
Wynik postępowania 16 grudnia 2011

Ogłoszenie o postępowaniu 15 listopada 2011
Specyfikacja do przetargu 15 listopada 2011
Modyfikacja specyfikacji 23 listopada 2011
Wynik postępowania 08 grudnia 2011

Ogłoszenie o postępowaniu 10 listopada 2011
Specyfikacja do przetargu 10 listopada 2011
Modyfikacja specyfikacji 23 listopada 2011
Zapytanie nr 1 30 listopada 2011
Zapytanie nr 2 30 listopada 2011
Wynik postępowania 12 grudnia 2011

Przetarg na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót inwestycji p.n. "Hala na specjalistyczne wyposażenie obsługowe tramwajów wraz z układem torowo - sieciowym zajezdni tramwajowej" oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę

Ogłoszenie o postępowaniu 09 listopada 2011
Specyfikacja do przetargu 09 listopada 2011
Załącznik numer 1 do specyfikacji 09 listopada 2011
Załącznik numer 2 do specyfikacji 09 listopada 2011
Załącznik numer 3 do specyfikacji 09 listopada 2011
Modyfikacja specyfikacji 22 listopada 2011
Wyjaśnienie nr 1 23 listopada 2011
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 23 listopada 2011
Wyjaśnienie nr 2 24 listopada 2011
Wynik postępowania 08 grudnia 2011

Ogłoszenie o postępowaniu 20 października 2011
Specyfikacja do przetargu 20 października 2011
Wyjaśnienie nr 1 04 listopada 2011
Wyjaśnienie nr 2 09 listopada 2011
Wyjaśnienie nr 3 10 listopada 2011
Wyjaśnienie nr 4 16 listopada 2011
Wynik postępowania 02 grudnia 2011

Ogłoszenie o postępowaniu 19 października 2011
Specyfikacja do przetargu 19 października 2011
Wynik postępowania 04 listopada 2011

Ogłoszenie o postępowaniu 10 października 2011
Specyfikacja do przetargu 10 października 2011
Zapytanie nr 1 14 października 2011
Wynik postępowania 27 października 2011

Ogłoszenie o postępowaniu 03 października 2011
Specyfikacja do przetargu 03 października 2011
Zapytanie nr 1 05 października 2011
Modyfikacja treci specyfikacji 1 05 października 2011
Modyfikacja ogłoszenia 07 października 2011
Modyfikacja treci specyfikacji 2 07 października 2011
Wynik postępowania 20 października 2011