Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Przedmiotem zamówienia jest:

1) opracowanie studium wykonalności projektu pn. "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie" w konkursie, który zostanie ogłoszony w ramach RPO Województwa Śląskiego (2014-2020), działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie (zwanym dalej "Konkursem" wraz z opracowaniem analizy finansowej i kalkulacji rekompensaty;

2) opracowanie kompletnego wniosku o dofinansowanie projektu, o którym mowawpkt 1 wraz z załącznikami i innymi wymaganymi dokumentami;

3) zapewnienie wsparcia w procesie aplikacyjnym w toku Konkursu.

Ogłoszenie 29 grudnia 2016
SIWZ 29 grudnia 2016
WYJAŚNIENIE I 04 stycznia 2017
Informacja z otwarcia ofert 13 stycznia 2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 20 stycznia 2017

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie Programu funkcjonalno - użytkowego dla projektu pod nazwą: "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie" wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia.

OGŁOSZENIE 16 grudnia 2016
SIWZ 16 grudnia 2016
ZAŁĄCZNIK NR 4 16 grudnia 2016
WYJAŚNIENIE I 22 grudnia 2016
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 04 stycznia 2017
Informacja o wyniku postępowania 20 stycznia 2017

Świadczenie usługi  sukcesywnego bieżnikowania „na zimno”
opon autobusowych

OGŁOSZENIE 06 grudnia 2016
SIWZ 06 grudnia 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 04 stycznia 2017

Remont rampy podstacji prostownikowej nr 2 przy al. Niepodległości 30 w Częstochowie

Ogłoszenie 29 listopada 2016
SIWZ 29 listopada 2016
WYJAŚNIENIE I 20 grudnia 2016
Informacaja o wyniku postępowania 17 stycznia 2017

Wykonanie inwestycji pn. "Myjnia tramwajowa z zamkniętym obiegiem wody, ruchomymi szczotkami umożliwiającymi mycie boków oraz czoła i tyłu tramwaju" w procedurze zaprojektuj i wybuduj.

Ogłoszenie 15 listopada 2016
SIWZ 15 listopada 2016
WYJAŚNIENIE I - UWAGA !!! Zmiana terminów 01 grudnia 2016
WYJAŚNIENIE II 09 grudnia 2016
WYJAŚNIENIE III 13 grudnia 2016
Modyfikacja - zmiana terminów !!! 30 grudnia 2016
WYJAŚNIENIE IV 13 stycznia 2017
WYJAŚNIENIE V 20 stycznia 2017
WYJAŚNIENIE VI 23 stycznia 2017
WYNIK POSTĘPOWANIA 10 lutego 2017

Sprzedaż wierzytelności zakwalifikowanych jako opłaty przewozowe oraz dodatkowe za jazdębez ważnego biletu środkami komunikacji miejskiej

Ogłoszenie 03 listopada 2016
SIWS 03 listopada 2016
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 23 listopada 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 13 grudnia 2016

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa materiałów i akcesoriów  tramwajowych torowych

OGŁOSZENIE 25 października 2016
SIWZ 25 października 2016
MODYFIKACJA 1 27 października 2016
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 07 listopada 2016
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 16 listopada 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 28 listopada 2016
Ogłoszenie o zamówieniu 06 października 2016
SIWZ 06 października 2016
Załącznik 4 do SIWZ - mapki 06 października 2016
MODYFIKACJA 1 20 października 2016
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 23 listopada 2016

ZAKUP OPROGRAMOWANIA UMOŻLIWIAJĄCEGO ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI DOŁADOWAŃ KART ELEKTRONICZNYCH POPRZEZ DOŁADOWANIA INTERNETOWE

OGŁOSZENIE 30 września 2016
SIWZ 30 września 2016
ZMIANA TERMINU OTWARCIA 21 października 2016
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE -1 27 października 2016
MODYFIKACJA - ZMIANA TERMINU 02 listopada 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 28 listopada 2016

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie systemu łączności radiowej.

OGŁOSZENIE 30 września 2016
SIWZ 30 września 2016
MODYFIKACJA 1 12 października 2016
SIWZ - TEKST UJEDNOLICONY 12 października 2016
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE -1 18 października 2016
WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJE 21 października 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 28 października 2016
Wynik postępowania i wybór oferty najkorzystniejszej 03 listopada 2016
Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej 07 listopada 2016

Wykonanie wymiany poszycia dachów na budynkach Wydziału Eksploatacji i Ruchu, Wydziału Utrzymania Infrastruktury, Oddziału Budowlanego oraz Portierni przy ul. Źródlanej

Ogłoszenie o zamówieniu 23 września 2016
SIWZ 23 września 2016
WYJAŚNIENIE 1 30 września 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 02 listopada 2016

Przygotowanie i dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników MPK w Częstochowie Sp. z o. o. wykonujących prace na otwartej przestrzeni w okreie zimowym od 2. listopada 2016 r. do 31. marca 2017 r.

Ogłoszenie o zamówieniu 21 września 2016
SIWZ 21 września 2016
Wyjaśnienie 1 29 września 2016
Wynik postępowania 20 października 2016

Zakup idostawę odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej - postępowanie II

Ogłoszenie o zamówieniu 19 września 2016
SIWZ 19 września 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 15 listopada 2016

Przedmiotem  zamówienia jest sukcesywna usługa bieżnikowania „na gorąco” w technologii MICHELIN REMIX ogumienia autobusowego (ze wzmocnieniem bocznym) 

OGŁOSZENIE 01 września 2016
SIWZ 01 września 2016
INFORMACJA O WYNIKU POSTEPOWANIA 28 września 2016

Zakup i sukcesywna dostawa odzieży, obuwia roboczego i środków ochrony indywidualnej

Ogłoszenie o zamówieniu 27 lipca 2016
SIWZ 27 lipca 2016
WYJAŚNIENIE I 03 sierpnia 2016
WYJAŚNIENIE II 05 sierpnia 2016
Wynik postępowania 16 września 2016

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie budynku myjni, oraz dostawa, montaż, posadowienie i uruchomienie fabrycznie nowej  i sprawnej technicznie myjni autobusowej portalowej przejazdowej

OGŁOSZENIE 15 lipca 2016
SIWZ 15 lipca 2016
WYJAŚNIENIA I 29 lipca 2016
WYJAŚNIENIA 2 10 sierpnia 2016
ZMIANA TERMINU 16 sierpnia 2016
WYJAŚNIENIA 3 19 sierpnia 2016
WYJAŚNIENIA 4 25 sierpnia 2016
WYJAŚNIENIA 5 26 sierpnia 2016
Informacja o wyniku postępowania 22 września 2016

Bieżąca dostawa fabrycznie nowych i regenerowanych części zamiennych, podzespołów i materiałóweksploatacyjnych do autobusów marki Ikarus, Jelcz, Man, Solaris, Mercedes oraz Solbus

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 29 czerwca 2016
SIWZ 01 lipca 2016
Tabele A-I do wypełnienia. Wykonawca wypełnia wyłącznie kolumny w kolorze żółtym! Plik należy otworzyć w programie Microsoft Excel 06 lipca 2016
MODYFIKACJA I 27 lipca 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 18 sierpnia 2016

Świadczenie usługi regularnego (kazdego dnia w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób , pracowników MPK w Częstochowie Sp. z o. o., autobusami w rozumieniu art.2 pkt 41 ustawy z dn. 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym z/do siedziby Zamawiającego przy Al. Niepodległości 30 w okresie od 01.07.2016 do 30.06.2017

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 31 maja 2016
SIWZ 31 maja 2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 28 czerwca 2016

DOSTAWA, MONTAŻ I URUCHOMIENIE SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ

OGŁOSZENIE 18 maja 2016
SIWZ 18 maja 2016
MODYFIKACJA 1 19 maja 2016
WYJAŚNIENIA 1 02 czerwca 2016
WYJAŚNIENIA 2 07 czerwca 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 04 lipca 2016
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAMKNIĘCIU POSTĘPOWANIA 18 lipca 2016

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do komputerów, drukarek i kserokopiarek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 25 kwietnia 2016
SIWZ 25 kwietnia 2016
Wyjaśnienia i modyfikacja 29 kwietnia 2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 19 maja 2016

Przedmiotem zamówienia jest wspólny zakup i dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie, 3805 ton oleju napędowego, w tym do 630 ton oleju napędowego o "polepszonych właściwościach niskotemperaturowych".

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 15 kwietnia 2016
SIWZ 20 kwietnia 2016
Wyjaśnienie 1 18 maja 2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 14 czerwca 2016

Zakup i dostawa 40 sztuk nowych autobusów niskopodłogowych w ramach projektu "Moja Przyjazna Komunikacja - zakup nowego taboru autobusowego na potrzeby realizacji zadań z zakresu transportu publicznego w Gminie Miasto Częstochowa"

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 15 kwietnia 2016
SIWZ 20 kwietnia 2016
Wyjaśnienie 1 06 maja 2016
INFORMACJA ZAMAWIAJĄCEGO 19 maja 2016
Wyjaśnienia 2 UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 24 maja 2016
Sprostowanie ogłoszenia 24 maja 2016
Wyjaśnienia 3 UWAGA ZMIANA TERMINÓW !!! 23 czerwca 2016
Sprostowanie ogłoszenia II 23 czerwca 2016
Wyjaśnienie 4 08 lipca 2016
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 14 lipca 2016
Sprostowanie ogloszenia III 14 lipca 2016
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 25 lipca 2016
Sprostowanie ogłoszenia IV 25 lipca 2016
Wyjaśnienie 5 12 sierpnia 2016
Sprostowanie ogłoszenia V 12 sierpnia 2016
Informacja z otwracia ofert 06 września 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 24 października 2016

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

OGŁOSZENIE 01 kwietnia 2016
SIWZ 01 kwietnia 2016
Wyjaśnienie 1 19 kwietnia 2016
Wyjaśnienie 2 20 kwietnia 2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 25 kwietnia 2016

Wykonanie remontu drogi TTZ oraz remont placów manewrowych AZ

OGŁOSZENIE 31 marca 2016
SIWZ 31 marca 2016
MODYFIKACJA 1 20 kwietnia 2016
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 21 kwietnia 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 05 maja 2016

Wykonanie remontu toalety wraz z pomieszczeniami przyległymi

OGŁOSZENIE 30 marca 2016
SIWZ 30 marca 2016
OPIS PRZEBUDOWY WC 30 marca 2016
WC RZUT 30 marca 2016
POMIESZCZENIA SOCJALNE PRZEDMIAR 30 marca 2016
PRZEBUDOWA TOALETY PRZEDMIAR 30 marca 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 29 kwietnia 2016

Zakup i sukcesywna dostawa płynów do układów chłodznia do autobusów w okresie 24 miesięcy od podpisania umowy

OGŁOSZENIE 24 marca 2016
SIWZ 24 marca 2016
Modyfikacja 08 kwietnia 2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 21 kwietnia 2016

Świadczenie usługi sprzątania i utrzymywania w ciągłej czystości - biur, pomieszczeń (część I) oraz taboru autobusowego i tramwajowego (część II)

OGŁOSZENIE 28 stycznia 2016
SIWZ 28 stycznia 2016
modyfikacja 1 02 lutego 2016
Wyjaśnienia 15 lutego 2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 02 marca 2016

ZAKUP I DOSTAWA SAMOCHODÓW DOSTAWCZYCH O DOPUSZCZALNEJ MASIE CAŁKOWITEJ PONIŻEJ 3,5 t

OGŁOSZENIE 21 stycznia 2016
SIWZ 21 stycznia 2016
WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJE, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 05 lutego 2016
MODYFIKACJE 11 lutego 2016
Wyjaśnienia 17 lutego 2016
Wyjaśnienia 22 lutego 2016
Wyjaśnienie 23 lutego 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 14 marca 2016

Zakup i sukcesywna dostawa fabrycznie nowych opon autobusowych

OGŁOSZENIE 19 stycznia 2016
SIWZ 19 stycznia 2016
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 17 lutego 2016

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów dlapotrzeb całego zakładu, wg ilości i asortymentu określonego w SIWZ.

OGŁOSZENIE 18 stycznia 2016
SIWZ 18 stycznia 2016
modyfikacja 1 02 lutego 2016
Modyfikacja 2 08 lutego 2016
Wyjaśnienie 1 08 lutego 2016
WYNIK POSTĘPOWANIA 03 marca 2016