Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Taryfa opłat

Cennik opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym
Obowiązuje od 01.09.2022


BILETY ELEKTRONICZNE NORMALNE
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
40 zł 2,60 4,00
80 zł 2,50 3,90
120 zł 2,40 3,80
180 zł 2,30 3,70

 

BILETY ELEKTRONICZNE ULGOWE
(imienne)
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
20 zł 1,30 2,00
40 zł 1,25 1,95
60 zł 1,20 1,90
90 zł 1,15 1,85

 

BILETY ELEKTRONICZNE OKRESOWE

Rodzaj biletu    
Imienny Na okaziciela
MIEJSKI 60-DNIOWY (ważny przez kolejnych 60 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 216,00 246,00
ulgowy 108,00 -
MIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 116,00 130,00
ulgowy 58,00 -
MIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 70,00 80,00
ulgowy 35,00 -
PODMIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 144,00 157,00
ulgowy 72,00 -
PODMIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 86,00 95,00
ulgowy 43,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 160,00 185,00
ulgowy 80,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 100,00 115,00
ulgowy 50,00 -
BILETY DŁUGOOKRESOWE NA LINIE MIEJSKIE
MIEJSKI SZKOLNY PÓŁROCZNY - ważny przez 180 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
100,00 -
MIEJSKI SZKOLNY KWARTALNY - ważny przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
60,00 -
MIEJSKI SZKOLNY 30 - DNIOWY - ważny przez 30 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia
25,00 -
Bilety szkolne przysługują uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych działających na terenie miasta Częstochowy, zameldowanym w Częstochowie, do ukończenia 21 roku życia.
Bilety są wyłącznie zapisane na "e-karcie", obowiązują w granicach administracyjnych miasta i są wydane na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
W przypadku "e-karty" ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię ważnej legitymacji szkolnej potwierdzającej prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu).
Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania, dodatkowo należy dostarczyć kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie, wydany przez odpowiedni Urząd Miasta lub Gminy (oryginał do wglądu). W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać ważną legitymację szkolną. Jeżeli na legitymacji szkolnej widnieje adres zameldowania poza Częstochową lub na legitymacji szkolnej brak adresu zameldowania, w czasie kontroli należy okazać także oryginał lub uwierzytelnioną kserokopię zaświadczenia o zameldowaniu w Częstochowie, wydany przez odpowiedni Urząd Miasta lub Gminy.
MIEJSKI DLA SENIORA ROCZNY
- ważny przez rok od dowolnie wybranego dnia
115,00 -
Bilet miejski dla Seniora roczny przysługuje emerytom, rencistom oraz osobom otrzymującym świadczenie pielęgnacyjne, przyznane decyzją Prezydenta Miasta Częstochowy, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, którzy osiągnęli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn. Bilet jest wyłącznie zapisany na "e-karcie", obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i wydawany jest na podstawie ważnej legitymacji emeryta-rencisty, oryginału zaświadczenia (uwierzytelnionej kopii) potwierdzającego przyznanie emerytury lub renty lub oryginału (uwierzytelnionej kopii) decyzji Prezydenta Miasta Częstochowy o przyznaniu świadczenia pielęgnacyjnego.
W przypadku "e-karty" ze zdjęciem pasażer zobowiązany jest dostarczyć kserokopię dokumentu potwierdzającego prawo do korzystania z biletu (oryginał do wglądu).
W przypadku "e-karty" bez zdjęcia podczas kontroli należy okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość oraz oryginał dokumentu (uwierzytelnioną kopię) potwierdzający prawo do korzystania z biletu.


 

BILETY JEDNORAZOWE I CZASOWE

Rodzaj biletu KOSZT PRZEJAZDU
Normalny Ulgowy
MIEJSKI -  uprawnia do jednorazowego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem na całej długości linii miejskich lub do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny 45 minut od momentu skasowania lub zakupienia na urządzenie przenośne na całej długości linii miejskich. 4,20 2,10
MIEJSKI GODZINNY-uprawnia do jednorazowego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem na całej długości linii miejskich lub do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny 60 minut od momentu skasowania lub zakupienia w pojeździe lub na urządzenie przenośne na całej długości linii miejskich. 5,00 2,50
PODMIEJSKI - uprawnia do jednorazowego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych i poza granicami miasta na liniach podmiejskich 5,60 2,80
MIEJSKO-PODMIEJSKI GODZINNY - uprawnia do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny 60 minut od momentu skasowania lub zakupienia w pojeździe lub na urządzenie przenośne w granicach administracyjnych miasta i poza granicami miasta na liniach miejskich i podmiejskich. 6,20 3,10
CZASOWY 24-GODZINNY - uprawnia do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny 24 godziny na całej długości linii miejskich. 16,00 8,00
WEEKENDOWY- uprawnia do przejazdu  obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek na całej długości linii miejskich. 20,00 10,00
WEEKENDOWY GRUPOWY -  uprawnia do przejazdu grupę liczącą do 5 osób, na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek na całej długości linii miejskich. 36,00 -

Bilety jednorazowe, czasowe i weekendowe mogą być zakupione:

- w sieci sprzedaży
- u kierującego pojazdem (z wyjątkiem biletu miejskiego)
- w aplikacji mobilnej

Bilety papierowe zakupione w sieci sprzedaży podlegają kasowaniu.
Bilety zakupione u kierującego pojazdem lub w aplikacji mobilnej nie podlegają kasowaniu.
*Sieć sprzedaży - wszystkie punkty sprzedaży biletów papierowych w tym biletomaty stacjonarne i mobilne, z wyłączeniem biletów zakupionych u kierującego pojazdem.

INNE OPŁATY:

1. Opłata za przewóz roweru za zgodą kierującego pojazdem:
- na liniach miejskich: 4,20
- na liniach podmiejskich: 6,20

2. Przewóz bagażu, wózków oraz zwierząt nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 2370.2022 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 23.08.2022 r.