Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Taryfa opłat

Cennik opłat za usługi przewozowe lokalnym transportem zbiorowym
Obowiązuje od 8.03.2019


BILETY ELEKTRONICZNE NORMALNE
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
20 zł 1,70 2,90
50 zł 1,60 2,80
80 zł 1,50 2,70
100 zł 1,40 2,60

 

BILETY ELEKTRONICZNE ULGOWE
(imienne)
bez limitu wykorzystania na terenie miasta Częstochowy

Wysokość wpłaty KOSZT PRZEJAZDU
STREFA I
(1-3 przystanki)
STREFA II
(powyżej 3 przystanków)
10 zł 0,85 1,45
25 zł 0,80 1,40
40 zł 0,75 1,35
50 zł 0,70 1,30

 

BILETY ELEKTRONICZNE OKRESOWE

Rodzaj biletu    
Imienny Na okaziciela
MIEJSKI 60-DNIOWY (ważny przez kolejnych 60 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 172,00 195,00
ulgowy 86,00 -
MIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 90,00 100,00
ulgowy 45,00 -
MIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 50,00 56,00
ulgowy 25,00 -
PODMIEJSKI 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 110,00 120,00
ulgowy 55,00 -
PODMIEJSKI 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 60,00 66,00
ulgowy 30,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 30-DNIOWY (ważny przez kolejnych 30 dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 124,00 140,00
ulgowy 62,00 -
NA WSZYSTKIE LINIE MIEJSKIE I PODMIEJSKIE 14-DNIOWY (ważny przez kolejnych 14dni od dowolnie wybranego dnia)
normalny 66,00 75,00
ulgowy 33,00 -
BILETY DŁUGOOKRESOWE NA LINIE MIEJSKIE
MIEJSKI SZKOLNY 90-DNIOWY - ważny przez 90 kolejnych dni od dowolnie wybranego dnia0,00 -
MIEJSKI DLA SENIORA ROCZNY
- ważny przez rok od dowolnie wybranego dnia

Bilet przysługuje emerytom, zamieszkałym na terenie miasta Częstochowy, którzy osiągnęli 60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn.
Bilet zapisywany jest na "e-karcie" (w przypadku biletu bez zdjęcia niezbędny jest dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość), obowiązuje w granicach administracyjnych miasta, wydawany na podstawie ważnej legitymacji emeryta, rencisty lub oryginału zaświadczenia (uwierzytelnionej kopii) potwierdzającego przyznanie emerytury lub renty.

100,00 -

 

BILETY JEDNORAZOWE

Rodzaj biletu KOSZT PRZEJAZDU
Normalny Ulgowy
MIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych miasta 3,00 1,50
PODMIEJSKI zakupiony w sieci sprzedaży, w pojeździe lub zakupiony przy pomocy telefonu komórkowego, uprawniający do jednego przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków jednym pojazdem w granicach administracyjnych i poza granicami miasta 4,20 2,10
CZASOWY 45-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 45 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta 3,40 1,70
CZASOWY 60-MINUTOWY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu obejmującego dowolną liczbę przystank w dowolną liczbą pojazdów, ważny przez okres 60 minut od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta i poza granicami miasta 4,60 2,30
CZASOWY 24-GODZINNY zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe, uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny przez 24 godziny od momentu skasowania w granicach administracyjnych miasta 10,00 5,00
WEEKENDOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków, dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta. 16,00 8,00
WEEKENDOWY GRUPOWY - zakupiony w sieci sprzedaży lub w pojeździe uprawniający do przejazdu grupę liczącą do 5 osób, na wszystkich liniach obejmującego dowolną liczbę przystanków dowolną liczbą pojazdów, ważny od godziny 19:00 w piątek do godziny 8:00 w poniedziałek w granicach administracyjnych miasta. 30,00 -

Bilety jednorazowe papierowe zakupione w sieci sprzedaży podlegają kasowaniu.

INNE OPŁATY:

1. Opłata za przewóz roweru za zgodą kierującego pojazdem:
- na liniach miejskich: 3,00
- na liniach podmiejskich: 4,20

2. Przewóz bagażu, wózków oraz zwierząt nie podlega opłatom.

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 198.2019 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 8 marca 2019 r.