Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Informacja o wyborze oferty na badanie sprawozdania finansowego za 2022 i 2023 rok
02 listopada 2022

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie przy Alei Niepodległości 30 informuje, że Rada Nadzorcza MPK w Częstochowie Sp. z o. o. na posiedzeniu w dniu 31 października 2022 roku wybrała ofertę firmy Biuro Audytorskie "LEXTON" Kazimierz Lekston,  ul. 1 Maja 161, 32-332 Bukowno, jako najkorzystniejszą w postępowaniu na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 i rok obrotowy 2023. 
Cena wybranej oferty wynosi:
- za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 – 17 000,00 zł (netto) + 23% VAT
- za badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2023 – 17 000,00 zł (netto) + 23% VAT   

Zarówno Zarząd Spółki jak i Rada Nadzorcza MPK w Częstochowie Sp. z o. o. dziękuje wszystkim Państwu za wzięcie udziału w przeprowadzonym przez nas postępowaniu na badanie sprawozdań finansowych za lata obrotowe 2022 i 2023 poprzez przygotowanie i złożenie swoich ofert.