Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Informacje dodatkowe i reklamacje

INFORMACJE DODATKOWE

1. Bilety papierowe - jednorazowe, czasowe, dobowe i weekendowe są dostępne w punktach sprzedaży Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A., automatach biletowych a także w kioskach i innych punktach sprzedaży. Bilety są przeznaczone dla osób nie korzystających z biletów okresowych lub elektronicznej portmonetki. Bilety papierowe, za wyjątkiem biletów jednorazowych miejskich, są dostępne też u kierowców i motorniczych, przy czym będą one miały formę wydruku z kasy - takie bilety nie podlegają kasowaniu.
 
2. Wszystkie osoby uprawnione do bezpłatnych przejazdów (za wyjątkiem uczniów szkół częstochowskich korzystających z biletu miejskiego szkolnego 90 dniowego) nie muszą wyrabiać Karty Elektronicznej wystarczy, iż kontrolerowi okażą dokument uprawniający do bezpłatnego przejazdów zgodnie z zapisami zawartymi w "Ulgach w opłatach za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej"
 
3. Zgodnie z Regulaminem Usług Przewozowych Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie S.A. świadczącego usługi przewozowe zlecone przez BIR w Częstochowie, prawo do kontroli biletów w pojazdach mają osoby upoważnione przez Operatora legitymujące się identyfikatorem ze zdjęciem i numerem służbowym umieszczonym w widocznym miejscu.
 
Wzór identyfikatora kontrolera biletowego
 
 
 

REKLAMACJE

- Jeżeli Twoja karta jest nieważna lub uszkodzona należy kupić bilet u kierującego pojazdem lub w automacie biletowym.

- Jeżeli Twoja karta nie działa prawidłowo zgłoś ten fakt w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. przy al. Niepodległości 30. Jeżeli posiadasz kartę na okaziciela to zabierz z sobą paragon z aktualnego okresu doładowania.

- W razie zgubienia lub kradzieży karty imiennej możesz ją zablokować w siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie S.A. przy al. Niepodległości 30 aby inny pasażer nie posługiwał się Twoją kartą.

- Po zablokowaniu karty nie tracisz okresu który pozostał do wykorzystania - ten okres przechodzi na duplikat karty.