Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Inwestycje - Zakup autobusów hybrydowych

Podmiot odpowiedzialny za realizację:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie Sp. z o.o.

 

Tytuł przedsięwzięcia:
"Zakup i dostawa niskoemisyjnych autobusów na potrzeby komunikacji miejskiej świadczonej przez
MPK w Częstochowie Sp. z o. o."

Projekt dotyczył zakupu 40 autobusów hybrydowych CNG (25 autobusów 12 m. i 15 autobusów 18 m.) oraz przeszkolenia 350 kierowców.
Termin zakończenia realizacji: 31.12.2015 r.

Wartość kosztów kwalifikowalnych (wydatków netto): 65 850 000,00 PLN
Kwota dofinansowania ze środków NFOŚiGW: 65 850 000,00 PLN