Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Linie podmiejskie

WYKAZ LINII PODMIEJSKICH
na których poza terenem miasta Częstochowy obowiązują bilety podmiejskie

Numer linii Gmina Przystanek od którego obowiązuje strefa podmiejska
53 Poczesna Fabryczna
58 Olsztyn Kręciwilk
65 Poczesna Fabryczna
68 Poczesna Fabryczna


Uwaga:
Na pozostałych liniach, nawet jeśli ich trasa przebiega poza granicami miasta Częstochowy, obowiązują bilety miejskie.