Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przetargi
Archiwum

Świadczenie usługi zamieszczania rozkładów jazdy (przekazywanych przez MZDiT w Częstochowie) na przystankach dla MPK w Częstochowie Sp. z o. o. przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Ogłoszenie o zamówieniu 22 listopada 2017
SIWZ 22 listopada 2017
Modyfikacja 1 23 listopada 2017
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 20 grudnia 2017

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie (odcinek 1, 2, 3, 4, 5a, 6)

Ogłoszenie o zamówieniu 15 lipca 2017
SIWZ 15 lipca 2017
JEDZ - AKTUALNY 15 lipca 2017
Załączniki do SIWZ - link należy skopiować do przeglądarki i otworzyć. Pobieranie trwa kilka minut 15 lipca 2017
Zamawiający zamieszcza dodatkowy link do załączników do SIWZ z powodu blokady głównego serwera 18 lipca 2017
Wyjaśnienie 1 10 sierpnia 2017
Wzór wygrodzenia 10 sierpnia 2017
Sprostowanie ogłoszenia I 10 sierpnia 2017
Załacznik nr 5 do SIWZ - Formularz ofertowy - zmodyfikowany 10 sierpnia 2017
Wyjaśnienie 2 18 sierpnia 2017
Wyjaśnienie 3 22 sierpnia 2017
Sprostowanie ogłoszenia II 22 sierpnia 2017
Wyjaśnienie 4 31 sierpnia 2017
Zał. nr 2 do formularza ofertowego - Zmodyfikowany 31 sierpnia 2017
Sprostowanie ogłoszenia III 31 sierpnia 2017
Wyjaśnienie 5 13 września 2017
Sprostowanie ogłoszenia IV 13 września 2017
ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 25 września 2017
Sprostowanie ogłoszenia V 25 września 2017
Wyjaśnienie 6 06 października 2017
Wyjaśnienie 7 09 października 2017
Wyjaśnienie 8 10 października 2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11 października 2017
DODATKOWA INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 11 października 2017
Wynik postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej 25 stycznia 2018

Wspólny zakup i sukcesywna dostawa, na rzecz MPK w Częstochowie Sp. z o. o. i SPZOZ Stacji PogotowiaRatunkowego w Częstochowie 3805 ton oleju napędowego, w tym do 630 ton oleju napędowego o "polepszonych właściwościach niskotemperaturowych", w przypadku spadku temperatury powietrza

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe 08 czerwca 2017
SIWZ 08 czerwca 2017
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - JEDZ 08 czerwca 2017
Wyjaśnienie I 29 czerwca 2017
Wyjaśnienie II 30 czerwca 2017
Wyjaśnienie III 04 lipca 2017
Wyjaśnienie IV 10 lipca 2017
Informacja z otwarcia ofert 17 lipca 2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 19 lipca 2017

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi regularnego (każdego dnia w roku tj. w dni powszednie, niedziele i święta) przewozu osób, pracowników MPK
w Częstochowie Sp. z o.o. autobusami w rozumieniu art. 2 pkt 41 ustawy z dn. 20.06. 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm.) z i do siedziby Zamawiającego przy Al. Niepodległości 30.

 

OGŁOSZENIE 02 czerwca 2017
SIWZ 02 czerwca 2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 16 czerwca 2017
INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 27 czerwca 2017

poprzedzające wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usługi serwisu w tym: przeglądów, napraw i utrzymania w gotowości technicznej 39 sztuk autobusów marki SOLBUS SM 12HL Hybryda i  SM 18HL Hybryda

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO 23 maja 2017
Zmiana ogłoszenia - zmiana terminu trwania dialogu technicznego 29 czerwca 2017

Zakup i dostawa taboru tramwajowego na potrzeby publicznego transportu zbiorowego w Częstochowie, stanowiącego łącznie zakres projektu pt. "Przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej w Częstochowie oraz zakup taboru tramwajowego na potrzeby transportu publicznego w Częstochowie.

Ogłoszenie o zamówieniu - zamówienia sektorowe 11 maja 2017
SIWZ 11 maja 2017
Załącznik nr 1 do formularza ofertowego - JEDZ 11 maja 2017
Wyjaśnienie 1 17 maja 2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji I 17 maja 2017
Wyjaśnienie 2 23 maja 2017
Informacja o wniesieniu odwołania 23 maja 2017
Wyjaśnienie 3 05 czerwca 2017
Wyjaśnienie 4 22 czerwca 2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji II 22 czerwca 2017
Wyjaśnienie 5 03 lipca 2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji III 03 lipca 2017
Wyjaśnienie 6 13 lipca 2017
Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji IV 13 lipca 2017
Informacja z otwarcia ofert 31 lipca 2017
Wynik postępowania - wybór oferty najkorzystniejszej 29 sierpnia 2017

Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych i smarów dla potrzeb całego zakładu, wg ilości i asortymentu określonego w SIWZ.

OGŁOSZENIE 18 kwietnia 2017
SIWZ 18 kwietnia 2017
informacja z otwarcia ofert 05 maja 2017
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 10 maja 2017

Zakup i dostawa 500 kompletów nowej odzieży służbowej dla kierowców i motorniczych tramwajów MPK w Częstochowie Sp. z o. o. wg zestawienia wskazanego w SIWZ.

Ogłoszenie 12 kwietnia 2017
SIWZ 12 kwietnia 2017
Wyjaśnienie 1 19 kwietnia 2017
Wyjaśnienie 2 - UWAGA ZMIANA TERMINÓW 21 kwietnia 2017
Wyjaśnienie 3 25 kwietnia 2017
Informacja z otwarcia ofert 05 maja 2017

Wykonanie audytu przedsiębiorstwa oraz audytu energetycznego budynku biurowca

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 07 kwietnia 2017
SIWZ 07 kwietnia 2017
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 24 kwietnia 2017
Informacja o zamknięciu postępowania - Część II wykonanie audytu energetycznego budynku biurowca 19 maja 2017
Wynik postępowania - część I 01 czerwca 2017

 

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa fabrycznie nowych opon autobusowych

 

OGŁOSZENIE 14 marca 2017
SIWZ 14 marca 2017
Informacja z otwarcia ofert opony 30 marca 2017
Informacja o wyniku postępowania 12 kwietnia 2017

Zakup i dostawa 55 fabrycznie nowych suprkondensatorów LSUM 129R6C 0062F EA

Ogłoszenie o zamówieniu 08 lutego 2017
SIWZ 08 lutego 2017
WYJAŚNIENIE I 15 lutego 2017
WYJAŚNIENIE II 17 lutego 2017
WYJAŚNIENIE III 20 lutego 2017
Informacaja o wyniku postępowania 27 lutego 2017

Wykonanie audytów energetycznych wraz z inwentaryzacją dla potrzeb tych audytów budynków lub zespołów budynków oraz floty transportowej, stanowiących własność Spółki, do których została ona zobligowana na podstawie ustawy z dnia 20.05.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U.2016, poz. 831)

Ogłoszenie o zamówieniu 08 lutego 2017
SIWZ 08 lutego 2017
WYJAŚNIENIE I 20 lutego 2017
WYJAŚNIENIE II - uwaga zmiana terminów !!! 01 marca 2017
Informacja z otwarcia ofert 10 marca 2017
Informacja o unieważnieniu postępowania 13 marca 2017