Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Rozszerzone działania prewencyjne w częstochowskiej komunikacji miejskiej w związku z koronawirusem - AKTUALIZACJA 2

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym wprowadzają szereg kolejnych procedur związanych z zapobieganiem potencjalnemu zarażeniu koronawirusem w naszym mieście.

Dotychczas w częstochowskich autobusach i tramwajach obowiązywały rozwiązania, o których mowa była tutaj https://www.mpk.czest.pl/aktualnosci/2020/03/dzialania-prewencyjne-czestochowskiego-mpk-w-obliczu-zagrozenia-koronawirusem

W obliczu wzrastającego zagrożenia i rozprzestrzeniania się wirusa zostały podjęte kolejne, następujące kroki w organizacji przejazdów i obsługi pasażerskiej w Częstochowie:
- do odwołania zwiększa się liczba profilaktycznego ODKAŻANIA powierzchni wnętrz autobusów i tramwajów zjeżdżających do zajezdni MPK poprzez użycie specjalistycznych preparatów na bazie alkoholu
- do odwołania zostało zawieszone funkcjonowanie przycisków do otwierania drzwi przez pasażerów wewnątrz i z zewnątrz pojazdów – drzwi otwiera i zamyka TYLKO kierowca/motorniczy
- mimo czasowego zawieszenia funkcjonowania jednostek oświatowych NIE ZMIENIA się rozkład jazdy MPK w Częstochowie. Utrzymanie częstotliwości zgodnej z roboczym rozkładem pozwoli na zmniejszenie się skupisk ludzkich w autobusach i tramwajach, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka rozpowszechniania się wirusa.
- do każdego pojazdu przydzielony zostaje płyn na bazie alkoholu do utrzymania higieny rąk przez KAŻDEGO kierowcę i motorniczego także w trakcie realizowania kursów (mimo ograniczonej dostępności na rynku udało się zakupić 145 sztuk takiego preparatu)

Ponadto w przypadku zmiany sytuacji epidemiologicznej rozważane jest podjęcie kolejnych kroków jak: wydzielenie stref wyodrębnionych dla kierowcy czy motorniczego na pokładzie, zakaz otwierania przednich drzwi i sprzedaży biletów przez kierowcę i motorniczego itp.

Apelujemy do pasażerów o zachowanie ostrożności i wzmożonych procedur higienicznych.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej z rozpowszechnianiem się koronawirusa w naszym kraju, od 13 marca (piątek) wprowadzamy kolejne obostrzenia (poza wprowadzonymi dzisiaj, o których informowaliśmy wcześniej) w obsłudze częstochowskiej komunikacji miejskiej (dotychczas rozważane), które mają poprawić bezpieczeństwo pracowników i pasażerów w obliczu zagrożenia wirusowego.

Mianowicie:
- zostaje zawieszona sprzedaż biletów przez kierowców i motorniczych. Bilety należy kupować w biletomatach lub innych punktach sprzedaży w mieście, jak również korzystając z aplikacji mobilnych – zaleca się unikania płacenia gotówką przy kupowaniu biletów.
- we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej, wprowadzony zostanie ZAKAZ wsiadania i wysiadania pierwszymi drzwiami.
- w przedniej części tramwajów i autobusów, zostaną wydzielone strefy, w których może przebywać wyłącznie kierujący pojazdem (w szczególności w modelach, gdzie fabrycznie nie ma takich wydzieleń).
- wprowadzone zostanie cykliczne przewietrzanie wnętrza tramwajów i autobusów na przystankach – będą otwierane wszystkie drzwi oprócz pierwszych, bez zgłaszania takiej potrzeby przez pasażerów.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Jednocześnie informujemy, że podobnie do innych instytucji obsługujących mieszkańców, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Częstochowie ogranicza od piątku 13 marca dostępność do swoich wydziałów. Biuro Podawcze w siedzibie przedsiębiorstwa przy al. Niepodległości 30 zostaje zamknięte do odwołania. Wszelkie petycje, wnioski i dokumenty prosimy przesyła drogą pocztową czy elektroniczną lub z wykorzystaniem elektronicznych platform podawczych. Działalność kas w punktach obsługi klienta na terenie miasta zostaje utrzymana. Prosimy pasażerów o dokonywanie płatności w formach bezgotówkowych, jeśli to możliwe. Jednocześnie przypominamy, że do dyspozycji pasażerów pozostają biletomaty stacjonarne i na pokładach pojazdów wyposażonych w takie urządzenia.

Przepraszamy za wszelkie niedogodności, spowodowane stanem wyższej konieczności i liczymy na zrozumienie.

O ewentualnych, kolejnych zmianach bądź odwołaniu wprowadzonych będziemy informować na bieżąco.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wezwania do zapłaty:

MPK w Częstochowie Sp. z o. o. informuje, że ze względu na zagrożenie koronawirusem, od dnia 13 marca do odwołania obowiązuje zakaz osobistego zgłaszania reklamacji dotyczących otrzymanych w pojeździe wezwań do zapłaty (pok. nr 8). Wszelkie odwołania i wyjaśnienia dotyczące wezwań do zapłaty będą rozpatrywane wyłącznie pisemnie: listownie na adres: 42-200 Częstochowa, Al. Niepodległości 30, e-mailowo na adresy:
kontrola@mpk.czest.pl ; kontrola2@mpk.czest.pl oraz telefonicznie pod nr telefonu: (34) 37-79-177.
W przypadku konieczności okazania dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu albo ważnego biletu okresowego, którego pasażer nie posiadał w pojeździe, po zgłoszeniu telefonicznym zostanie przesunięty termin reklamacyjny.