Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Działania prewencyjne częstochowskiego MPK w obliczu zagrożenia koronawirusem

W temacie zabezpieczenia przed koronawirusem przez MPK w Częstochowie informujemy, że podejmowane są działania rutynowe adekwatne do sytuacji. Stosujemy się do procedur i zaleceń BHP wskazanych w obliczu zwiększonego zagrożenia przez Główny Inspektorat Sanitarny, WHO, PiP czy Izbę Gospodarczą Komunikacji Miejskiej.

Ponadto warto przypomnieć, że wszyscy pracownicy ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy mają kontakt z klientami, dostali instrukcje dokładnego mycia rąk już rok temu na długo przed pojawieniem się koronawirusa. Dodatkowo kilka dni temu zostały do odpowiednich wydziałów rozkolportowane ulotki przypominające odpowiednie zasady higieny w tym względzie. Firma zabezpieczyła dodatkowe pieniądze na potrzebne środki higieniczne, ale występuje aktualnie trudność na rynku ze zdobyciem odpowiednich preparatów. Kiedy tylko będzie taka możliwość to zostaną zakupione dodatkowe środki. Co do procedur dezynfekcji autobusów, to ten kosztowny i skomplikowany proces (w jego trakcie pojazd unieruchomiony jest na kilka dni) przewidziany jest w przypadku wystąpienia pojawienia się: płynów ustrojowych na pokładzie, śmierci człowieka, która nastąpiła w pojeździe bądź realnego zagrożenia związanego z obecnością osoby z podejrzeniem przenoszenia poważnej choroby (w zeszłym roku dezynfekowany był pojazd po skaleczeniu się pasażera z podejrzeniem HiV). Prewencyjna dezynfekcja nie przyniosłaby oczekiwanych skutków, ponieważ w obliczu przemieszczania się potoków pasażerskich przez autobusy i tramwaje sterylność byłaby chwilowa. W razie pojawienia się nowych zagrożeń MPK podejmie kolejne działania i reakcje.