Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

W Częstochowie powstanie jedna z pierwszych w Polsce stacji tankowania paliwem wodorowym

MPK będzie współpracowało ze spółką PAK-PCE Stacje H2 w zakresie ograniczenia emisji CO2 w transporcie zbiorowym w oparciu o wykorzystanie wodoru jako paliwa. W efekcie m.in. ma powstać stacja ładowania.

W tej sprawie w siedzibie MPK podpisano list intencyjny. Został on parafowany przez członkinię zarządu PAK-PCE Stacje H2 Katarzynę Sobierajską, prezesa MPK Mariusza Sikorę i zastępcę prezesa zarządu ds technicznych Roberta Madeja w obecności prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka (na zdjęciu w załączniku).

Efektem współpracy ma być stworzenie optymalnych warunków do uruchomienia w Częstochowie transportu opartego o autobusy z napędem wodorowym wraz z infrastrukturą niezbędną do ich tankowania. Uwzględniając obecne plany inwestycyjne, MPK deklaruje, że do roku 2030 rozważy zakup z dofinansowaniem ok. 20 autobusów wykorzystujących ogniwa wodorowe. Obecnie MPK zarządza flotą ok. 132 autobusów spalinowych oraz 40 autobusami z innym napędem (16 z napędem elektrycznym, 9 z napędem CNG i 15 z hybrydowym), a zatem w perspektywie 2030 roku rozważane jest przestawienie ok. 21% floty na pojazdy zeroemisyjne.

Z kolei PAK-PCE STACJE H2 oświadcza, iż w perspektywie 2026 roku zamierza wybudować i uruchomić stację w Częstochowie przy al. Niepodległości 30. Strony zobowiązują się do wzajemnego wsparcia w procesie pozyskiwania środków finansowych na realizację projektów mających na celu wykorzystanie wodoru w transporcie zbiorowym.

- Myśląc w przyszłości o zakupie autobusów wodorowych, musimy mieć zabezpieczoną infrastrukturę do ich obsługi, czyli stacje ładowania - mówił prezydent Częstochowy. - Dzięki temu otwieramy sobie nawzajem możliwości ubiegania się w przyszłości o środki europejskie na zakup autobusów wodorowych i budowę odpowiedniej infrastruktury na terenie MPK, które będzie dzierżawić grunty pod budowę takiej stacji. Przy tej perspektywie Unii Europejskiej na pewno łatwiej będzie pozyskać środki na tego typu przedsięwzięcia, niż na wiele innych. Dlatego cieszę się, że nasze MPK zaczyna pracować nad czystymi technologiami - dodał.

Podczas spotkania przypomniano, że polski autobus wodorowy NesoBus w ramach testów przez kilka lipcowych dni woził częstochowian. 12-metrowy pojazd ma zasięg 450 km, a jego ładowanie trwa zaledwie 15 minut. Oprócz tego, że nie emituje spalin i oczyszcza powietrze, jest bardzo efektywny, ponieważ zużywa około 8,5 kg wodoru na 100 km.

- Niedawno testowaliśmy na naszych ulicach autobus wodorowy. Testy wyszły nadspodziewanie dobrze - komentował prezydent. - Zadowoleni byli zarówno kierowcy i przedstawiciele MPK, jak i ci, którzy nam użyczyli ten autobus, bo okazało się, że spalanie na terenie Częstochowy było najmniejsze w porównaniu z innymi miastami. To świadczy o tym, że mamy dobrych kierowców, którzy potrafią korzystać z takich technologii. Wiem też, że zadowoleni byli sami mieszkańcy, bo cicho, nowocześnie i przyjaźnie.

Strony podpisały dokument, w którym wyraziły wolę współpracy w oparciu o strategię unijną Europejski Zielony Ład. Wprowadza ona nowe cele w zakresie dążenia do neutralności klimatycznej. Również krajowe strategie i zapisy - „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, „Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030” i wreszcie „Polska Strategia Wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku” definiują ambitne cele w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, udziału OZE w zużyciu energii brutto (w tym w transporcie zbiorowym) oraz w zakresie wykorzystania technologii wodorowych w Polsce.

Częstochowski przewoźnik realizuje te cele poprzez wymianę środków transportu zbiorowego w kierunku nisko- i zeroemisyjnych pojazdów, zamierza również z czasem zakupić autobusy wodorowe.

Z kolei Grupa ZE PAK (której częścią jest PAK-PCE STACJE H2) rozpoczęła proces budowy sieci stacji do tankowania wodoru w Polsce.