Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Dodatkowa dezynfekcja naszych autobusów i tramwajów

W minionym tygodniu rozpoczęła się dodatkowa, kompleksowa dezynfekcja wszystkich autobusów i tramwajów pozostających w taborze Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Częstochowie.

Dezynfekcja odbywa się z użyciem specjalistycznego sprzętu i mieszanki chemicznej, metodą zadymiania wnętrza pojazdów. Pozwala to, oprócz wykonywanego codziennie przez służby miejskiego przewoźnika odkażania powierzchni w pojazdach, na osiągnięcie sterylności przestrzeni wspólnych wewnątrz każdego autobusu i tramwaju. Zwiększa też dodatkowo poziom bezpieczeństwa i komfort podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Częstochowie i okolicach. Dezynfekcja w czasie utrzymującego się zagrożenia epidemicznego w kraju będzie odbywać się cyklicznie.

Usługę wykonuje działająca w branży budowlanej Firma "ECCO LOGIC" z Kruszyny (zajmująca się również dezynfekcją miejskiego szpitala i karetek częstochowskiego pogotowia). Pracę wykonuje nieodpłatnie, natomiast zakup środka dezynfekcyjnego finansuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy z puli środków przeznaczonych na walkę z kryzysem. Decyzję o rozszerzeniu akcji cyklicznej dezynfekcji o środki komunikacji miejskiej podjął prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.