Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Przetargi
Na podstawie zamówień publicznych

Świadczenie usługi ubezpieczenia:

1)    obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanych pojazdów zgodnie z ustawą z 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (tj. Dz.U. 2018, poz. 473 z późn. zm.);

2)     dobrowolnego AC dla pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

3)     dobrowolnego NNW kierowcy i pasażerów pojazdu AUTOSAN A1010T o numerze rejestracyjnym SC5146L.

Ogłoszenie 12 października 2018
SIWZ 12 października 2018
ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ 12 października 2018
Wyjaśnienie 1 31 października 2018
Wyjaśnienie 2 07 listopada 2018
Informacja z otwarcia ofert 14 listopada 2018
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej 23 listopada 2018