Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Wędkarstwo - Władze

Władze  Koła


Zarząd

Prezes Koła – Grzegorz  Walaszek
V-ce Prezes ds. organizacyjnych, ochrony i zagospodarowania wód - Wiesław Zych
V-ce  Prezes  ds.  sportu i młodzieży - Paweł  Drożdż

Skarbnik - Roman  Kot
Sekretarz - Adam  Adamus
Gospodarz - Tadeusz  Kopiec
Komendant  S.S.R. - Filip  Kruszyński
Rzecznik dyscyplinarny - Stanisław  Jacko
Członek  Zarządu - Marcin  Bugara


Komisja  Rewizyjna

Przewodniczący - Rafał Kała
Sekretarz - Zbigniew Kowacki
Członek - Artur Kowalczyk


Sąd Koleżeński

Przewodniczący - Adam Grzejszczak
Sekretarz - Lech  Nagieł
Członek - Wiktor  Adamus