Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Projekt 2

Całkowita wartość projektu:
220 350 720,96 zł

Wkład Funduszy Europejskich:
149 301 947,42 zł

 

 

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest przebudowa liniowej infrastruktury tramwajowej oraz zakup 10 nowych tramwajów. Inwestycja obejmuje wymianę starych elementów na nowe elementy torowiska tramwajowego wraz z trakcją i przewodami zasilającymi, na odcinkach:

 • od pętli przy ul. Fieldorfa Nila do słupa nr 714 wraz ze słupem, wraz z przebudową pętli zlokalizowanej przy ul. Fieldorfa Nila, wybudowanie nowej podstacji zasilającej odcinek od pętli przy ul. Fieldorfa Nila z możliwością zasilania rezerwowego do ul. Dekabrystów
 • od słupa nr 714 do Alei Jana Pawła II, przebudowa pętli zlokalizowanej przy ul. Kiedrzyńskiej
 • od Alei Jana Pawła II do Ronda Mickiewicza wraz z Aleją Jana Pawła II oraz siecią i słupami wraz z przebudową zasilaczy umożliwiających rezerwowe zasilanie odcinków przyległych
 • przebudowa węzła wjazdowo – wyjazdowego na teren MPK w Częstochowie
 • od Alei Wojska Polskiego wzdłuż Alei Pokoju aż do pętli tramwajowej PKP Raków (wraz z pętlą)
 • budowa podstacji zasilającej

Cele projektu:

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie atrakcyjności transportu  publicznego dla pasażerów, poprzez usprawnienie istniejącego systemu transportu tramwajowego. Celami szczegółowymi są: poprawa ogólnej sprawności i niezawodności systemu komunikacji publicznej oraz poprawa ogólnego wizerunku, atrakcyjności i komfortu systemu transportu publicznego dla podróżnych, a także:

 • zwiększenie dostępności komunikacyjnej
 • skrócenie czasu przejazdu komunikacją miejską pomiędzy skrajnymi przystankami na sieci o co najmniej 8%
 • zwiększenie dostępności komunikacji publicznej dla osób niepełnosprawnych i ograniczonych ruchowo poprzez przebudowę platform przystankowych oraz zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego
 • zwiększenie efektywności funkcjonowania komunikacji tramwajowej poprzez ograniczenie strat czasu tramwajów spowodowanych koniecznością nieuzasadnionego hamowania i przyspieszania oraz postoju w punktach kolizyjnych, co istotnie poprawi płynność jazdy
 • stworzenie alternatywy dla komunikacji indywidualnej
 • większa liczba pasażerów i tramwajów
 • poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących
 • poprawa stanu środowiska przyrodniczego dzięki ograniczeniu hałasu i energii wibroakustycznej do otoczenia
 • zmniejszenie emisji CO2

Planowane efekty:

Realizacja projektu bezpośrednio przyczyni się do wzrostu atrakcyjności komunikacji zbiorowej. Efektem zakupu nowoczesnego taboru oraz przebudowy nowych torowisk będzie skrócenie czasu przejazdu pomiędzy przystankami, a także poprawa bezpieczeństwa i komfortu podróżujących. Realizacja powyższych działań umożliwi stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla transportu indywidualnego, w szczególności samochodów osobowych, a co za tym idzie zwiększenie liczby osób korzystających z komunikacji zbiorowej. Mniejsza liczba osób korzystających z komunikacji indywidualnej doprowadzi do ograniczenia emisji związanych z transportem, w tym CO2. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego wyposażonego w rozkładane platformy i przestrzeń przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych, system informacji pasażerskiej w tramwajach oraz dostosowanie platform przystankowych przyczyni się do poprawy dostępności dla osób niepełnosprawnych.