Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Wzrasta liczba pasażerów w autobusach i tramwajach!

Mieszkańcy miasta i regionu coraz chętniej korzystają z przejazdów środkami częstochowskiego MPK. Porównując analogiczne okresy sprzed pandemii do czasu aktualnego (jeszcze przed obowiązującymi zmianami w organizacji ruchu na terenie miasta) jest nas w autobusach i tramwajach więcej o jedną szóstą!

Biuro Inżyniera Ruchu Urzędu Miasta Częstochowy przeprowadziło kompleksowe badania potoków pasażerskich w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej, porównując wyniki z lat 2019 i 2022. Wnioski z badań są bardzo pozytywne: zainteresowanie transportem miejskim zauważalnie wzrosło – liczba pasażerów wzrosła rok do roku o ponad 16%, osiągając szacunkowo w roku bieżącym łącznie 36,3 mln. To niewiele mniej, niż populacja Polski. To tak jakby każdy obywatel naszego kraju choć raz w roku wybrał się w podróż z częstochowskim MPK. Dla porównania w roku 2019 z linii obsługiwanych przez miejskiego przewoźnika skorzystało 31,1 mln osób. Badania oparto na wynikach z automatycznych bramek zliczających pasażerów w tramwajach i autobusach MPK, odnosząc liczbę takich pojazdów do ogółu floty przewoźnika. Są to zatem wartości uśrednione i obliczane proporcjonalnie.

- Miasto nowoczesne - to takie, w którym funkcjonuje nowoczesna komunikacja. Wzrost liczby pasażerów naszego MPK świadczy o tym, że proces unowocześniania infrastruktury i taboru idzie w dobrym kierunku. Czuję satysfakcję, bo takie było założenie programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie”, w ramach którego zrealizowaliśmy m.in. największe w historii inwestycje tramwajowe czy kupiliśmy prawie setkę nowych autobusów – podkreśla prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i dodaje: - To oczywiście tylko część przedsięwzięć z ostatnich lat, które przyczyniły się do tego pozytywnego bilansu. Na tym nie poprzestajemy. Liczę, że polskie miasta, w tym Częstochowa, ponownie będą mogły korzystać z unijnych środków, dzięki którym możliwe będą następne inwestycje zwiększające popularność transportu publicznego.  

W badaniu najbardziej znaczący okazał się wzrost liczby pasażerów, którzy korzystają z komunikacji miejskiej w dni robocze. W 2019 r. było to niespełna 103 tys. przejazdów dziennie, a obecnie średnia frekwencja sięga 124 tys., przy czym w samym październiku 2022 r. w dni robocze odnotowano niemal 130 tys. przejazdów w przeciętnym dniu roboczym, a w pojedynczych przypadkach sumaryczna frekwencja ze wszystkich linii zbliżała się do 150 tys.! Nie ulega wątpliwości, iż zainteresowanie komunikacją miejską zdecydowanie wzrosło – w przypadku dni roboczych, o ponad 20%. W soboty wzrost frekwencji był kilkunastoprocentowy, spadła natomiast liczba pasażerów podróżujących w niedzielę i święta. Zbiegło się to z wprowadzeniem ogólnopolskiego zakazu handlu, co może tłumaczyć trend przeciwny w dniach z czerwoną kartką w kalendarzu.

Innymi czynnikami, które mogą mieć wpływ na wymienione wzrosty są: wysokie ceny paliw i innych opłat eksploatacyjnych pojazdów prywatnych, atrakcyjne ceny biletów względem pozostałych podwyżek inflacyjnych,  rozbudowa specjalnych stref ekonomicznych, w szczególności w rejonie ulic: Legionów, Strefowej, Kusięckiej, Korfantego, Bojemskiego i Ekonomicznej skupiających coraz więcej dużych zakładów pracy, rozszerzenie oferty przewozowej w Częstochowie za sprawą skomunikowania nowych odcinków, które w 2019 r. pozbawione były transportu publicznego: północnego odcinka ulicy Ludowej, Drogowców, Przestrzennej i zachodniego odcinka Piastowskiej, objęcie komunikacją organizowaną przez miasto Częstochowę nowych miejscowości w sąsiednich gminach m.in. Woli Kiedrzyńskiej, Wierzchowiska, Wancerzowa i Mstowa, pozwalając skomunikować dodatkowo ponad 7 tys. mieszkańców regionu czy dołączenie do grona pasażerów obywateli Ukrainy przebywających na terenie miasta. Przewiduje się, że głównie za sprawą podróży tramwajami, które najsprawniej przemieszczają się na osi północ południe miasta przy zmianach w organizacji ruchu spowodowanej dużymi budowami w mieście, wzrost liczby pasażerów MPK może się utrzymać także w kolejnym roku.

Z perspektywy wpływów do budżetu miejskiego przewoźnika zdziesiątkowanego przez straty spowodowane pandemicznymi obostrzeniami i kryzysem na rynku energetycznym, powyższe dane pozwalają na bardziej optymistycznie niż dotąd patrzenie w przyszłość i myślenie o dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. Konieczne jest także dalsze optymalizowanie tych rozwiązań, które usprawniły sieć komunikacji miejskiej w ostatnich latach na terenie Częstochowy i regionu częstochowskiego.