Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Przypominamy o nowych limitach dotyczących liczby pasażerów w publicznym transporcie zbiorowym

Od soboty 15 maja 2021 r. zmiana dopuszczalnych limitów osób w pojazdach komunikacji miejskiej. Biuro Inżyniera Ruchu UM Częstochowy informuje, że od 15.05.2021 r. zostają wprowadzone nowe limity osób, korzystających jednocześnie z tego samego pojazdu komunikacji miejskiej. W Częstochowie limity te będą następujące:


*    W autobusie krótkim: 45-50 osób (zależnie od modelu pojazdu);
*    W autobusie przegubowym: 75-85 osób (zależnie od modelu pojazdu);
*    W tramwaju: około 105 osób.

Jednocześnie we wszystkich pojazdach połowa miejsc siedzących nadal powinna pozostawać wolna.

Podstawa prawna:
§24 ust. 2 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii. (Dz.U. 2021 poz. 861).