Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Wzdłuż inwestycji tramwajowej na Tysiącleciu wybudujemy nowy ciąg pieszo-rowerowy. Będzie gotowy na wakacje!

W ramach nowego zadania budowlanego (za kwotę ok. 1,7 mln zł z budżetu miasta) na Tysiącleciu powstanie nowy ciąg pieszo-rowerowy. Wzdłuż al. AK na odcinku od ul. Kiedrzyńskiej do al. Jana Pawła II wybudowana zostanie infrastruktura, która umożliwi pieszym i rowerzystom bezpieczne poruszanie się. Zadanie zostanie zrealizowane w ramach programu "Lepsza Komunikacja w Częstochowie".

W ramach budowy przewidziano wykonanie drogi dla rowerów i pieszych z podziałem na część pieszą (o szer. do 2,5m) i rowerową o szerokości 2,0 m. Realizacja przedsięwzięcia ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa oraz komfortu poruszania się pieszych i rowerzystów po zachodniej stronie Alei Armii Krajowej. Będzie to ważne połączenie pieszo-rowerowe na lini północ-południe.

Zakres robót na długości ok. 1.700 m przewiduje:
- roboty rozbiórkowe (rozbiórka istniejących utwardzonych nawierzchni chodnika i ścieżki rowerowej wraz z obrzeżami/krawężnikami),
- wykonanie koryta wraz z profilowaniem podłoża,
- wykonanie obramowania ścieżki rowerowej i chodnika (obrzeża i krawężniki betonowe),
- wykonanie warstw konstrukcyjnych chodnika i ścieżki rowerowej,
- wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego i nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych - szerokość ok.4,5 m
- obniżenie krawężnika drogowego na przejściu dla pieszych i przejeździe rowerowym,
- wypełnienie szczelin przy krawężniku i jezdni (przejścia dla pieszych, przejazdy rowerowe) w miejscach krawężnika obniżonego,
- regulację urządzeń infrastruktury technicznej,
- humusowanie terenów zielonych wraz z obsianiem.
 
Realizacja wiosna/lato 2021.