Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64
A A A A A A+ A++

Ugoda z NFOŚiGW - szczegóły porozumienia

W nawiązaniu do informacji sprzed kilkunastu dni stanowiącej o zawarciu ugody pomiędzy NFOŚIGW a MPK w Częstochowie i jej sądowemu zatwierdzeniu, należy doprecyzować zagadnienia będące jej przedmiotem.

Podpisany przez zarządy obu podmiotów dokument dotyczy otrzymania i zachowania efektu ekologicznego i rzeczowego w ramach projektu Gazela. Wedle wypracowanych i zaakceptowanych założeń, w tym celu zostaną podjęte następujące działania:

 

  • Do końca 2021 roku MPK w Częstochowie uzupełni swój tabor o 15 autobusów elektrycznych (w wyniku przetargu w tym przedmiocie został wyłoniony już producent i dostawca zamówienia).
  • Do końca 2023 roku MPK w Częstochowie we współpracy z firmami partnerskimi zmodyfikuje autobusy hybrydowe zakupione przed kilkoma laty w ramach programu Gazela w taki sposób, by mogły komfortowo i bezpiecznie wozić pasażerów. Działanie analogiczne do uruchomienia jednej z hybryd wiosną tego roku ma objąć łącznie przynajmniej 25 autobusów hybrydowych we flocie MPK.
  • W przypadku braku technicznych możliwości uruchomienia określonej liczby hybryd, za każdą sztukę, która nie zostanie przywrócona do ruchu, MPK ma obowiązek do końca 2034 roku zakupić inny autobus ekologiczny (byleby nie był napędzany silnikiem diesla czyli dopuszczalne są napędy np. CNG, elektryczny, wodorowy, hybrydowy itp.). Liczba zakupionych autobusów ma być adekwatna do liczby hybryd, których nie uda się dostatecznie zmodyfikować (powyżej obowiązkowej liczby 25 sztuk).

 

Dzięki w/w ugodzie i spełnieniu jej warunków, MPK w Częstochowie ostatecznie nie będzie zobowiązane do zwrotu całości ani części dotacji ze środków UE, które zostały przyznane w ramach programu Gazela.