Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Front robót przy przebudowie linii tramwajowej poszerza się - prace na Tysiącleciu

Zgodnie z zapewnieniami, mimo obiektywnych trudności związanych z sytuacją panującą w kraju, kontynuowane są prace przy wielkiej przebudowie starej linii tramwajowej w Częstochowie. Front robót poszerzył się o teren kolejnej dzielnicy, przez którą przebiega infrastruktura tramwajowa. Roboty rozbiórkowe rozpoczęły się na Tysiącleciu. Na początku kolejnego etapu inwestycji pracami objęta została pętle przy ul. Kiedrzyńskiej.

Przypominamy, że z uwagi na postępujące prace wycofana została komunikacja tramwajowa na odcinku Fieldorfa Nila – Zajezdnia MPK w obu kierunkach.

Obsługę pasażerską zapewnia autobusowa komunikacja zastępcza, która w postaci linii 123 zbiorczo przejęła kursy wszystkich linii tramwajowych. Szczegóły rozwiązań zastępczych dla przypomnienia w linku.

http://mzd.czest.pl/publiczny-transport-zbiorowy/aktualnosci-ptz/4208-od-1-kwietnia-2020-r-ograniczenie-w-kursowaniu-tramwajow-i-linia-zastepcza-nr-123

Plac budowy został stosownie wygrodzony, zwężenia występują też w jezdni Al. Armii Krajowej. Bądźmy ostrożni.

Realizacja zadania w ramach programu „Lepsza Komunikacja w Częstochowie” jest jednym z elementów największego w historii kontraktu związanego z przebudową infrastruktury tramwajowej i modernizacją taboru, na realizację którego miasto pozyskało 144 mln dofinansowania z UE. Łącznie przebudowa i zakup nowych tramwajów to koszt 204 mln zł, z czego trwająca przebudowa pochłonie 114 mln zł.