Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Otwarcie przejazdu przez torowisko tramwajowe po stronie Alei Pokoju pod estakadą Rakowską od 16.07.2019 godz. 8:00

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że ze względu na przywrócenie możliwości przejazdu na wprost wzdłuż estakady rakowskiej,
od 16.07.2019 r. godz. 8:00 zostaje wznowiona obsługa przystanku ESTAKADA w kierunku centrum dla linii nr 10, 12, 20, 24, 31, 32, 34, 35 i 36.

Jednocześnie linie nr 10, 20, 31, 35 i 36 zostaną skierowane na swoje podstawowe trasy.

W przypadku linii nr 12, 31, 32, 34, 35 i 36 zwracamy uwagę na zmianę organizacji ruchu autobusów zgodnie z komunikatem
nr 26/2019, dotyczącą przebudowy pętli autobusowej Raków – Dworzec PKP.