Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Większość autobusów na trasach z klimatyzacją - większość tramwajów z „klimą” w przyszłym roku

Spośród wyjeżdżających codziennie do pracy ok. 130 autobusów częstochowskiego MPK, które obsługują miejskie i podmiejskie trasy, większość (73 sztuki) jest wyposażona w klimatyzację wnętrza. Musimy jednak pamiętać, że nie wszystkie autobusy o nowoczesnym nadwoziu są wyposażone w to udogodnienie. Przykładowo kilkadziesiąt Mercedesów dostarczonych do miasta w 2010 roku nie posiada takiej opcji.

Pierwsze klimatyzowane autobusy pojawiły się w taborze MPK w 2014 roku wraz z rozpoczęciem zakrojonej na szeroką skalę modernizacji floty w ramach programu „Lepsza komunikacja w Częstochowie”. W jej efekcie odsetek fabrycznie nowych autobusów wożących pasażerów w klimatyzowanych wnętrzach zaczął szybko rosnąc. By osiągnąć w tym roku liczbę 65 tego typu nowych pojazdów. 

I tak, na przełomie ostatnich lat, flotę częstochowskiego MPK uzupełniały zakupy nowych i klimatyzowanych autobusów:

- w 2014 roku  - zakup 10 fabrycznie nowych autobusów marki Solaris
- w 2016 roku  - zakup  3  fabrycznie nowych autobusów marki Solbus
- w 2017 roku  - zakup 40 fabrycznie nowych autobusów marki Solaris
- w 2018 roku  - zakup 12 fabrycznie nowych autobusów marki MAN

Do tego w ostatnich latach MPK wzbogaciło się o szereg kilkuletnich pojazdów z rynku wtórnego, z których część także wyposażona jest w klimatyzację.

System klimatyzacji dostępnej w naszych autobusach jest automatyczny. To znaczy, że po przekroczeniu temperatury 22 C powietrza na zewnątrz włącza się automatycznie. Kierowcy nie mają możliwości regulacji czy wyłączenia nawiewów (poza własną kabiną). Dlatego jeśli tylko dany pojazd jest sprawny i ma na wyposażeniu tego typu udogodnienie to klimatyzacja jest dostępna dla pasażerów. Musimy jednak mieć na uwadze, że podróże komunikacją miejską charakteryzują się częstymi przystankami, otwieraniem drzwi i rotacją potoków pasażerskich. Poprzez to schładzane powietrze we wnętrzu w przypadku wystąpienia bardzo wysokich temperatur szybko miesza się z tym, które dociera z zewnątrz. Z tego powodu, przy ekstremalnie gorącej aurze, z którą mamy do czynienia w ostatnich dniach, klimatyzacja pozwala obniżyć temperaturę we wnętrzu pojazdu o kilka stopni (max 10) w porównaniu do tej na zewnętrz.

Przypominamy, że w klimatyzację wyposażonych jest także 7 nowoczesnych składów typu Twist, które od 2012 roku jeżdżą po naszym mieście. Realizowane aktualnie zamówienie na produkcję i dostarczenie kolejnych 10 nowoczesnych i klimatyzowanych składów drugiej wersji Twista pozwoli na to, że większość kursów (podobnie jak w przypadku autobusów) będzie realizowana nowoczesnym i klimatyzowanych taborem. Termin dostarczenia nowych tramwajów do Częstochowy to przełom 2019 i 2020 roku.