Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

LIKWIDACJA PRZYSTANKU KUCELIN – HUTA W KIERUNKU CENTRUM OD GODZ. 13:00 DNIA 13.06.2019

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od godz. 1300 w czwartek 13 czerwca 2019 r. nastąpi likwidacja przystanku KUCELIN-HUTA w kierunku centrum dla linii nr 13, 19 i 28.
Pasażerów prosimy o korzystanie z kolejnego przystanku – KUCELIN-SZPITAL, zlokalizowanego po drugiej stronie mostu na rzece Warcie, w odległości ok. 200 metrów.