Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Linie nr 17, 18 i 25 - od 1.03.2019 roku korekta godzin odjazdu

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od 1 marca 2019 roku na wnioski pasażerów zostaną wprowadzone korekty godzin odjazdu na liniach nr 17, 18 i 25, poprawiające dojazdy i powroty ze szkół i zakładów pracy.

Rozkłady zmienianych linii są dostępne na stronie internetowej MZDiT w zakładce Rozkłady Jazdy, a na słupkach przystankowych i w wiatach zostaną zmienione w ostatnich dniach lutego.