Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Częstochowskim "londyńczykiem" pojeździmy dłużej

Z uwagi na duże zainteresowanie pasażerów podróżowaniem linią turystyczną "034" w Częstochowie, została podjęta decyzja o przedłużeniu kursowania londyńskiego autobusu do połowy września. Jeśli aura u schyłku lata będzie sprzyjająca wówczas termin ten zostanie wydłużony do końca miesiąca.


Przypomnijmy, że w tym roku autobusowa linia turystyczna obsługiwana jest przez dwa rodzaje autobusów piętrowych z odkrytym i otwartym dachem. Autobus zamknięty został przed sezonem zakupiony przez częstochowskie MPK. Linia „034” kursuje każdego dnia co godzinę od 12 do 18 włącznie. Przystanek początkowy i końcowy znajduje się przy pl. Biegańskiego koło budynku miejskiego Ratusza. Podczas bezpłatnych przejazdów pasażerom na podstawie mijanych obiektów i dzielnic o historii miasta opowiadają licencjonowani przewodnicy.

Do zobaczenia na trasie.