Centrala: 34 377 91 00 Dyspozytor: 34 377 91 65/66 Skargi i pochwały: 34 377 91 64

Od 1.11.2017 roku zmiany na liniach nr 18, 20, 24, 26 i 28

Miejski Zarząd Dróg i Transportu w Częstochowie informuje, że od środy 1 listopada 2017 roku zostaną wprowadzone następujące zmiany w kursowaniu linii nr 18, 20, 24, 26 i 28.

Linie nr 20 i 28 - w celu lepszego dostosowania dojazdów do pracy i szkół od 1.11.2017 r. na niektórych kursach nastąpią korekty godzin odjazdu.

Linie nr 18 i 26 – na wnioski pasażerów zostanie dokonana częściowa zmiana tras w dzielnicy Mirów, polegająca na zamianie tras tych linii na ulicach Komornickiej  i Mirowskiej.
Linia 18 od przystanku KOMORNICKA do przystanku SKARPOWA będzie kursować w obu kierunkach ulicą Komornicką, a nie jak dotychczas Mirowską, natomiast linia 26 na tym samym odcinku będzie kursować zamiast ulicą Komornicką, ulicami Morenową i Mirowską.
W związku ze zmianą tras na obu ww. liniach zostaną częściowo zmienione rozkłady jazdy.

Linia nr 24 – zmiana trasy w dzielnicy Błeszno – na wnioski pasażerów i ze względu na trudności w manewrowaniu i odbywaniu postoju na małej powierzchni pętli BŁESZNO linia 24 od 1.11.2017 roku będzie zaczynać i kończyć wszystkie kursy na pętli JESIENNA przy skrzyżowaniu tej ulicy z ulicą Bienia.

Wraz z tą zmianą zostaje zakończona obsługa pasażerów tej linii na przystankach BŁESZNO, a zostaje po kilku latach przerwy wznowiona na przystankach JESIENNA i JESIENNA-SZKOŁA.