facebook
logo MPK Częstochowa
Rozmiar czcionki: A A+
timer-iconPoniedziałek, 26.01.2015 | 01:18

Ośrodek Szkolenia Kierowców

Ośrodek Szkolenia Kierowców
MPK w Częstochowie Sp. z o. o.

Aleja Niepodległości 30
42-216 Częstochowa

tel.: 506 793 257
609 498 519
e-mail: osk@mpk.czest.pl
 

SZKOLIMY DOBRZE I TANIO !

Zapraszamy zawodowych kierowców autobusów i samochodów ciężarowych, firmy spedycyjne i logistyczne, przedsiębiorstwa komunikacji miejskiej lub gminnej, PKS-y. Organizujemy szkolenia okresowe oraz kursy dla osób zainteresowanych pracą w charakterze kierowcy autobusu w Polsce i za granicą.


NASZA OFERTA

Szkolenia okresowe dla kierowców zawodowych wykonujących przewóz drogowy.
35 godzin zajęć teoretycznych w zakresie bloków programowych określonych odpowiednio do kategorii prawa jazdy:
C1, C1+E, C i C+E
D1, D1+E, D i D+E.

Szkolenia organizujemy dwa razy w miesiącu

Kursy na prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B lub C
60 godzin zajęć praktycznych i 20 godzin zajęć teoretycznych (dla posiadających kategorię B)
40 godzin zajęć praktycznych i 20 godzin zajęć teoretycznych (dla posiadających kategorię C)

Rozpoczęcie kursu na prawo jazdy kategorii D w dniu 19 stycznia 2015 roku.

Osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnienia kategorii D prawa jazdy jest obowiązana przed przystąpieniem do szkolenia uzyskać w Wydziale Komunikacji (właściwym ze względu na miejsce zameldowania) Profil Kandydata na Kierowcę (PKK).

W Celu uzyskania PKK, kandydat na kierowcę jest obowiązany dostarczyć do Wydziału Komunikacji dla miejsca stałego zameldowania następujące dokumnety:

  • wniosek o wydanie prawa jazdy
  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem
  • wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 35mm X 45mm


DLACZEGO WARTO WYBRAĆ NASZ OŚRODEK?
- podstawiamy pojazd szkoleniowy na egzamin państwowy (szczegóły u Kierownika OSK),
- jesteśmy kompleksowo przygotowani do kursów i szkoleń na poziomie wymaganym przez Unię Europejską,
- mamy profesjonalną kadrę szkoleniową,
- gwarantujemy atrakcyjne, konkurencyjne na rynku ceny,
- posiadamy salę wykładową spełniającą normy określone w polskim i europejskim prawie,
- dysponujemy wzorcowym placem manewrowym,
- w przypadku większych grup istnieje możliwość negocjacji ceny,
- dostosowujemy wykłady do zainteresowanych grup.


CENNIK

Szkolenie okresowe dla osób posiadających prawo jazdy kategorii D - cena kursu 400,00 zł.

Szkolenie okresowe dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C - cena kursu 400,00 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających prawo jazdy kategorii C - cena kursu 2 790,00 zł.

Kurs na prawo jazdy kategorii D dla osób posiadających prawo jazdy kategorii B - cena kursu 3 960,00 zł.


PRZYPOMINAMY

Zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, zostały wprowadzone obowiązkowe szkolenia dla kierowców wykonujących przewóz drogowy. Zgodnie z prawem każdy kierowca wykonujący przewóz drogowy osób jest obowiązany odbyć szkolenie okresowe cyklicznie co 5 lat (pierwsze takie szkolenie jest uzależnione od daty wydania prawa jazdy).

Kierowca wykonujący przewóz drogowy, jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:

1) 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii D1 lub D do dnia 31 grudnia 1980 r.;

2) 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C do dnia 31 grudnia 1980 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.;

3) 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.;

4) 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.;

5) 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy:
a) kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
b) kategorii D1 lub D w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.;

6) 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kategorii C1 lub C w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.


UWAGA !!!
Należy pamiętać, że podane wyżej daty to ostateczne terminy uzyskania wpisu do prawa jazdy. Trzeba zatem dużo wcześniej zaplanować uczestnictwo w szkoleniu okresowym, mając na uwadze czas trwania takiego szkolenia i wszystkich formalności z nim związanych.

Ośrodek posiada wpis w rejestrze Przedsiębiorców Prowadzących Ośrodek Szkolenia pod numerem 07 u Wojewody Śląskiego.
 

ZAPRASZAMY